: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1998 nr 7

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Sammanfattning (AD 1998 nr 7):

Fråga om avskedande av präst som gjort sig skyldig till misshandel och ofredande av sin hustru (jfr arbetsdomstolens domar 1994 nr 52 och 1995 nr 7).

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1998 nr 7 nämnts ( 1 st. )

2005 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a. om att prästen låtit församlingen stå för kostnaderna för mat som inte kommit verksamheten till del och att hon gjort otillbörliga blomsterinköp samt ställt in gudstjänster utan giltiga skäl. Tillika fråga om vilka omständigheter som kan ligga till grund för prövningen av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 78

Lagrum : 18 § och 19 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hässleholms församling & Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Lennart Berggren & Linda Thomasson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Mårten Holmström, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :