: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1994 nr 73

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Sammanfattning (AD 1994 nr 73):

Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som löneadministratör.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1994 nr 73 nämnts ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fyra arbetstagare vid en tidnings s.k. telekorr har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om dessa hade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som redigerare.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 42

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Tidningsbolaget GT/Kvällsposten Kommanditbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 118 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som projektadministratör på annonsbyrå.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 118

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.E. & Kommanditbolaget Bennich & Hamner Annonsbyrå

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Bengt Huldt, Henrik Sahlin, Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :