: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1961 nr 29

( 7 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1961 nr 29 nämnts ( 7 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2010 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sex arbetstagare har varit anställda på ett biluthyrningsföretag. De har haft blandade tjänster, innebärande att de utfört både arbete med bilvård och administrativt arbete. Arbetsgivaren har för samtliga arbetstagare tillämpat tjänstemannaavtalet på området. Arbetsgivaren har även hyrt in personal från bemanningsföretag. I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1. Har bolaget begått kollektivavtalsbrott genom att inte tillämpa bilvårdsavtalet på de aktuella arbetstagarna?

2. Är bolaget i så fall också skyldigt att utge ersättning till arbetstagarna för övertid avseende beredskap?

3. Har bolaget enligt arbetstagarnas enskilda anställningsavtal skyldighet att utge ersättning till dem för övertid avseende uteblivna måltidsraster?

4. Har bolaget åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen innan bolaget beslutade att hyra in personal för arbete som faller under bilvårdsavtalet?

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 69

Lagrum : 11 § och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : A.C. & Almega Tjänsteföretagen & E.F. & First Rent A Car Aktiebolag & J.A. & L.P. & N.L. & Svenska Transportarbetareförbundet & T.E.

Ombud : Annett Olofsson & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Gustav Herrlin (arbetsrättschefen i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin har i samband med en omorganisation tillskapat en befattning benämnd kvalitetsingenjör. Fråga om huruvida kvalitetsingenjörens arbetsuppgifter omfattas av tjänstemannaavtal eller arbetaravtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 87

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Sif & Vallviks Bruk Aktiebolag

Ombud : Andreas Edenman & Ulf Åkesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Inga Jerkeman, Göran Trogen, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, verkstadsavtalet, på anställningsförhållandena för s.k. process-stödjare vid en tillverkningsenhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 37

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Radio Systems Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson, Christer Måhl, Mats Holmgren, Leif Haglund, Jan Sjölin och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Anställningsförhållandena för drifttekniker vid en fjärrvärmeverksamhet har sedan driftteknikerna anställdes reglerats av ett tjänstemannaavtal. Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, kraftverksavtalet, på driftteknikernas anställningsförhållanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 5

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Falu Elverk & EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Palle Landin, Mats Holmgren, Leif Haglund, Göte Larsson och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1995 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetaravtal eller tjänstemannaavtal är tillämpliga på det arbete som sedan den 1 oktober 1993 utförs av ett antal arbetstagare inom s.k. hem för vård och boende, vilka drivs av Landstinget i Älvsborg. Tvisten gäller närmare bestämt frågan om arbetet är att anse som sådant arbete som utförs av ”vårdare i behandlingsarbete” och som hör till Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde eller om arbetet är sådant som utförs av ”behandlingsassistenter” enligt Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets avtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 147

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Marie Pernebring, Ylva Tengblad, Hans Karlsson och Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om piloter inom SAS är skyldiga enligt kollektivavtal att i samband med flygning utföra vissa kontroller av flygplanet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Peter Ander, Bo Hjern och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Driften vid ett företags fjärrvärmecentraler sköts från kontrollrum av stationstekniker. Fråga huruvida en viss förändrad arbetsorganisation har medfört att kraftverksavtalet – ett arbetarkollektivavtal – inte längre är tillämpligt i fråga om stationsteknikerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Malmö Kraftvärme Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Alf Karlsson och Hans Karlsson.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :