: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1958 nr 7

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1958 nr 7 nämnts ( 1 st. )

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 96 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 96

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Cypriotiska Statens Turistorganisation & G.P.

Ombud : Artur Makuch & Fredrik Järund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Klas Lohmander. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :