: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1956 nr 22

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1956 nr 22 nämnts ( 1 st. )

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida övertidsersättning eller färdtidsersättning enligt bestämmelserna i kollektivavtalet AB 89 skulle utgå till en skötare i ett landsting för tid då hon tillsammans med en annan skötare färdades med en av landstinget tillhandahållen bil för att med bilen hämta en patient utanför landstingets verksamhetsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 39

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västernorrland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Annika Baude, Lennart Grudevall och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :