: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1956 nr 20

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1956 nr 20 nämnts ( 1 st. )

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Piloter har enligt ett kollektivavtal rätt till traktamente när de befinner sig på s.k. utestation. Tre piloter befann sig på utestation under ett dygn då de berördes av stridsåtgärder, strejk och lockout. Fråga om de är berättigade till traktamente för det dygnet.

Även fråga tillåtligheten av fastställelsetalan i vissa fall.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 74

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare), Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :