: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1955 nr 16

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1955 nr 16 nämnts ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 38 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Två spårvagnsförare, båda medlemmar i en syndikalistisk arbetstagarorganisation, blev efter intresseanmälan föreslagna av sin arbetsgivare att ingå i en grupp spårvagnsförare som under en begränsad tid skulle arbeta utomlands. Vid förhandlingar med den arbetstagarorganisation med vilken arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal krävde denna att endast medlemmar i den egna organisationen skulle tas ut till arbetet i fråga. Arbetsgivaren accepterade detta krav. Ingen av de två nämnda spårvagnsförarna togs därför ut till utlandsarbetet. Fråga om arbetsgivaren härigenom gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning.

Arbetsdomstolen, som konstaterade att de båda arbetstagarna i och för sig inte hade något rättsligt grundat anspråk på det aktuella arbetet, fann att arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning. Arbetstagarna ansågs nämligen ha haft befogad anledning att räkna med att bli uttagna till arbetet och den uteblivna uttagningen ansågs uteslutande ha haft sin grund i deras organisationstillhörighet. I målet uppkom även frågan om en arbetsgivare är skyldig att försöka ta reda på en arbetstagares organisationstillhörighet för att kunna undgå skadeståndsansvar för föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 38

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Göteborgs Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Göteborgs Spårvägar Aktiebolag

Ombud : Lars-Håkan Lindkvist & Mikael Grebelius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maj Johansson, Siv Kimbré, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En polisassistent, som är medlem i SAC, underrättades om att han skulle komma att förordnas på en av honom sökt tjänst som kansliinspektör. Sedermera utsåg emellertid polismyndigheten en annan sökande på tjänsten. Fråga huruvida polismyndigheten härigenom gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 13

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Stensele Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Lennart Hörnlund, Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :