: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1954 nr 20

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1954 nr 20 nämnts ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En vd lovade en anställd att betala för en middag för en grupp anställda. Den anställde satte upp en inbjudan där det bl.a. angavs att inbjudan gällde alla utom de som var fackligt anslutna. Förbundet påtalade detta för bolaget. Middagen hölls därefter som planerat och bolaget betalade för den. Förbundet gör gällande att en föreningsrättskränkning förekommit. Fråga dels om den anställde som satte upp inbjudan haft sådan ställning att arbetsgivaren ansvarat för hans handlande, dels om bolaget gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning genom att vidhålla beslutet om betalning trots kännedom om formuleringen i inbjudan.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 5

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket Metall & Scandstick Aktiebolag

Ombud : Darko Davidovic & Pia Wiséen Wernblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Inger Andersson, Folke K. Larsson, Ari Kirvesniemi, Elisabeth Bjar, Håkan Löfgren och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 20 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelser i kollektivavtal skall avdrag göras med viss procent på utgående löner. Avdraget skall utges till den avtalsslutande fackliga organisationen som ersättning för organisationens granskning av löneunderlaget.

Fråga om avdrag för granskningsarvode från oorganiserade arbetstagares löner kränker deras föreningsrätt enligt artikel 11 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 20

Lagrum : Artikel 11 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Anders Sandgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :