: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1947 nr 50

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1947 nr 50 nämnts ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2015 nr 43 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tvisten gäller om uppgifterna att förbereda och delta i ackordsförhandlingar och ackordsavstämningar som en lagbas och facklig förtroendeman utför för det egna arbetslaget ska ersättas som ackordstid eller parallelltid enligt den mellan parterna gällande förtroendemannaöverenskommelsen från år 2010. Arbetsdomstolen har bl.a. funnit att uppgifterna utgjort facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen och att ersättningsregeln som den framgår av 2007 års lydelse av förtroendemannaöverenskommelsen alltjämt utgör avtalsinnehåll mellan parterna och att rätt till parallelltidsersättning därmed inte förelegat. Även fråga om del av talan ska avvisas.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 43

Lagrum : 1 § och 7 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Anne Alfredson & Anneli Ohlsson Anderbjörk & Gunnar Blomberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Claes Frankhammar, Lars-Erik Tour (f.d. jur. kand. i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Ronny Wenngren (skiljaktig) och Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Rättssekreterare : Sandra Lundgren

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 20 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelser i kollektivavtal skall avdrag göras med viss procent på utgående löner. Avdraget skall utges till den avtalsslutande fackliga organisationen som ersättning för organisationens granskning av löneunderlaget.

Fråga om avdrag för granskningsarvode från oorganiserade arbetstagares löner kränker deras föreningsrätt enligt artikel 11 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 20

Lagrum : Artikel 11 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Anders Sandgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :