: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1946 nr 67

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1946 nr 67 nämnts ( 1 st. )

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 4 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I träindustriavtalet finns bl.a. en s.k. återföringsklausul. Den innebär att, om arbete på övertid kompenseras med ledighet, skall vid uttag av kompensationsledighet motsvarande tid återföras som tillgänglig övertid enligt arbetstidslagen. Fråga om bestämmelserna i 8 § arbetstidslagen om begränsning av övertidsuttag kommit att utgöra kollektivavtalsinnehåll trots att avtalet inte innehåller någon hänvisning till dessa bestämmelser.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 4

Parter ( Privata sektorn ) : Ballingslöv Aktiebolag & Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Leif Haglund, Inger Karlsson och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :