: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1945 nr 100

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1945 nr 100 nämnts ( 1 st. )

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Enligt installationsavtalet anställs varje arbetstagare med en fast anställningsort som benämns hemort. Såsom huvudregel i avtalet gäller att som hemort kan fastställas huvudkontorets ort eller ort där filial finns. Under vissa förutsättningar kan emellertid även annan ort fastställas. Fråga bl.a. huruvida såsom förutsättning gäller att hemortsavtal har träffats mellan de lokala parterna och godkänts av de centrala parterna.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 50

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Installation Aktiebolag & Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Jenryd, Britt Angleryd, Henrik Sahlin, Ulf Göran Liljebladh, Valter Carlsson och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :