: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1941 nr 66

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1941 nr 66 nämnts ( 1 st. )

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Vid revisionsförhandlingar i ett landsting överlämnade den fackliga organisationen en handling med underlag för sina yrkanden. Landstingets företrädare överlämnade på arbetstagarpartens begäran en handling med minnesanteckningar från förhandlingen och upprättade ett protokoll, vari angavs att parterna hade kommit överens. Handlingarna med underlag och minnesanteckningar samt protokollet innehåller till en viss del likalydande sifferuppgifter. Varken handlingen med minnesanteckningar eller protokollet har underskrivits. Fråga dels om överenskommelse i anledning av revisionsförhandlingarna måste ha kollektivavtals form, dels om kollektivavtal har uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 79

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Jönköpings län & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Alf Karlsson och Staffan Holmertz (ombudsman i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :