: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 1932 nr 180

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 1932 nr 180 nämnts ( 1 st. )

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § i kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på skilda arbetstagare vid länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetstagarna hade hänförts till turordningskretsar med bl.a. följande beteckningar: ”Allmänna kontorsgöromål inkl. utskriftsarbete”, ”Handläggare vid handels- och föreningsregistren” och ”Handläggare vid bil- och båtregistren”.

Särskild fråga om saklig grund enligt 7 § anställningsskyddslagen förelegat. Har uppsägningar på grund av arbetsbrist skett ”för säkerhets skull”?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 138

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens Arbetsgivarverk & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Barbro Fischerström, Inga Britt Lagerlöf, Anders Hagman, Marika Fröberg, Bo Almgren och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :