: :

Proposition: Register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Sören Öman har som konsult biträtt Utbildningsdepartementet i lagstiftningsärendet.

» Propositionen 2012/13:163 Register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Dela :