: :

Promemoria: Utkast till lagrådsremiss om register för viss forskning

Sören Öman har som konsult biträtt Utbildningsdepartementet i lagstiftningsärendet.

» Utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning

Dela :