Prejudikat med Sören Öman : AD 2020 nr 6

meddelad — Enhällig

[ Överklagat (  ) – Dom ]

Parter : K.C. & Plana AB

Vågskål

Sammanfattning :

Målet gäller allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i överklagade delar.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 6

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Gabriella Forssell och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Rättssekreterare : Leo Nilsson Nannini

Dela :