Prejudikat med Sören Öman : AD 2020 nr 26

meddelad — Enhällig

Avskedande | Förmögenhetsbrott | Lojalitetsplikt ]

[ Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

Parter : P.R. & Skåneinstallatören AB

Ombud : Mats Nilsson & Per Karlsson

Vågskål

Sammanfattning :

En projektledare vid ett installationsföretag, i praktiken platschef för ett av företagets kontor, har avskedats sedan det framkommit att han, vid sidan av sin anställning, utan lov överfört 450 000 kr från arbetsgivarbolagets systerföretag till sitt eget företag. Avskedandet har ansetts lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 26

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Per Ewaldsson, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Jonas Eklund

Dela :