Prejudikat med Sören Öman : AD 2020 nr 13

meddelad — Enhällig

Bristande tillgänglighet | Diskriminering | Diskrimineringsersättning | Ekonomiskt skadestånd | Funktionshinder / Funktionsnedsättning | Provanställning | Statliga sektorn ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Jessica Berlin & Lars Åström

Vågskål

Sammanfattning :

Polismyndigheten har vid avbrytandet av en provanställning för en operatör med huvudsaklig arbetsuppgift att nedteckna på telefon lämnade anmälningar tillämpat ett språkkrav. Fråga om Polismyndigheten därigenom utsatt operatören, som har en funktionsnedsättning i form av dyslexi, för indirekt diskriminering. Också fråga om storleken av diskrimineringsersättning för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 13

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anna Middelman, Christer Måhl, Johanna Torstensson och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Leo Nilsson Nannini

Dela :