Prejudikat med Sören Öman : AD 2020 nr 1

meddelad — Enhällig

Kollektivavtal | Måleriavtalet ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : Målericompaniet Sverige Aktiebolag & Måleriföretagen i Sverige & Svenska Målareförbundet

Ombud : Annika Elmér & Maria Fridolin

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om att arbetsgivaren ska anvisa personalutrymme.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 1

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Johanna Torstensson, Stina Josefsson och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :