Prejudikat med Sören Öman : AD 2019 nr 38

meddelad — Enhällig

Avskedande | Dataintrång | Datasystem | Offentlig anställning | Statliga sektorn | Tvåmånadersregeln ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : Fackförbundet ST & Staten genom Migrationsverket

Ombud : Hanna Schmidt & Jessica Berlin & Josephine Trinder

Vågskål

Sammanfattning :

En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 38

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anna Middelman, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Ingemar Hamskär. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sofia Rasmusson

Dela :