Prejudikat med Sören Öman : AD 2019 nr 24

meddelad — Enhällig

Disciplinpåföljd enligt lag | Jäv | Offentlig anställning | Statliga sektorn ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Carl Durling & Jessica Berlin & Lars Åström & Veera Littmarck

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 24

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Inger Andersson, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sofia Rasmusson

Dela :