Prejudikat med Sören Öman : AD 2018 nr 74

meddelad — Enhällig

Diskriminering | Graviditet | Könsdiskriminering | Provanställning | Rättegångskostnader ]

[ Direktstämt – Dom ]

Parter : BiTA Service Management AB & Diskrimineringsombudsmannen

Ombud : Fredrik Wennerstrand & Julia DeMarinis Giddings & Karin Ernfors

Vågskål

Sammanfattning :

Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under viss del av prövotiden varit deltidssjukskriven med anledning av graviditet, påbörjat heltidssjukskrivning/föräldraledighet och därefter fött barn. Arbetsdomstolen har bedömt att det inte visats omständigheter som ger anledning att anta att avslutandet av provanställningen haft samband med graviditeten.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 74

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Christer Måhl, Katarina Novák och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : David Sandström

Dela :