: : : : :

Arbetsdomstolens domarZ.K.

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Z.K.
Aktiv som part 2014 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Skaraborgs tingsrätt

Underinstans : Skaraborgs tingsrätt

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Z.K. som part sedan 1993 ( 1 st. )

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 43 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om jämkning av rättshjälpsavgift avseende kostnader som upparbetats innan ansökan om jämkning har gjorts.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 43

Lagrum : 24 § rättshjälpslagen (1996:1619)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Justitiekanslern & Z.K.

Ombud : David Löfgren & Fred Höweler

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman och Malin Broman Lindfors. Enhälligt.
Rättssekreterare : Johanna Nilsson

Dela :