: : : : :

Arbetsdomstolens domarY.A.

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Y.A.
Aktiv som part 2002 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Y.A. som part sedan 1993 ( 1 st. )

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 12 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna vid tingsrätten efter det att kärandena återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 12

Lagrum : 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Nectar Beauty Shops Aktiebolag i konkurs & Y.A.

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Carsten Angsmark

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Johan Eklund och Katarina Berglund. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :