: : : : :

Arbetsdomstolens domarVVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund
Aktiv som part 1995 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund som part sedan 1993 ( 1 st. )

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida lön enligt VVS-installationsavtalet den 16 april 1991 för ett ackordsarbete sommaren 1992 skall beräknas på en viss förtjänstriktpunkt jämte höjning enligt en överenskommelse den 10 april 1992 mellan kollektivavtalsparterna avseende löner på detta avtalsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 22

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Björn Lindell, Alf Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :