: : : : :

Arbetsdomstolens domarVolvo Personvagnar Komponenter Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Volvo Personvagnar Komponenter Aktiebolag
Aktiv som part 1999 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Volvo Personvagnar Komponenter Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som arbetsgivaren låtit provköra en bil av ny modell och som under provkörningen i extremt hög hastighet kört av vägen, varvid två arbetskamrater skadats och bilen totalförstörts. Arbetsdomstolen har funnit att det är ett sådant beteende som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 87

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Personvagnar Komponenter Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Margit Strandberg, Björn Müntzing, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :