: : : : :

Arbetsdomstolens domarVolvo Aero Engine Services Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Volvo Aero Engine Services Aktiebolag
Aktiv som part 2002 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Volvo Aero Engine Services Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt yrkande om förklaring av att arbetsgivares beslut om att vissa arbetstagare skall arbeta nattetid saknar verkan.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 23

Lagrum : 13 § arbetstidslagen (1982:673) | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Sif & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Aero Engine Services Aktiebolag

Ombud : Anna Nordin & Ulf Åkesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Carl Magnus Pontén, Lena Tell, Inger Öhrn Karlsson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :