: : : : :

Arbetsdomstolens domarVissa arbetstagare vid arbetsplatsen Fönsterbågen i Bårslöv 1

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Fönsterbågen i Bårslöv 1
Aktiv som part 1993 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Fönsterbågen i Bårslöv 1 som part sedan 1993 ( 1 st. )

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 3 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagare gjort sig skyldiga till olovlig stridsåtgärd genom nedsättning av arbetstakten, s.k. maskning. Även fråga om en lokal arbetstagarorganisation medverkat till stridsåtgärd och underlåtit att verka för dess upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 3

Lagrum : 41 §, 42 § och 43 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 4 i Helsingborg & Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Fönsterbågen i Bårslöv 1 & Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Ravinen 1 2 och 3 i Ödåkra 1

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström, Hans Karlsson och Carl-E. Wallström.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :