: : : : :

Arbetsdomstolens domarVästmanlands Elektriska Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Västmanlands Elektriska Aktiebolag
Aktiv som part 1999 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Västmanlands Elektriska Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 149 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i det s.k. installationsavtalet har arbetstagare rätt till traktamente vid arbete utanför hemorten vid bortavaro i minst 12 timmar. Tvisten i målet gällde om montörer med hemort i Västerås hade rätt till traktamente när de utförde arbete i Berbol, något norr om Arlanda. Av betydelse för tvisten var därvid om det i bortavaron skall inräknas tid för ombyten och dusch samt en extra tidsmarginal för att arbetstagarna skall vara säkra på att komma i tid till arbetet, s.k. bufferttid.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 149

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet & Västmanlands Elektriska Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Virdesten, Bo Jangenäs, Anders Sandgren (skiljaktig), Olof Nordenfelt (skiljaktig), Inger Öhrn Karlsson och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :