: : : : :

Arbetsdomstolens domarVästgöta-Tidningar Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Västgöta-Tidningar Aktiebolag
Aktiv som part 1998 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Västgöta-Tidningar Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Två fotografer vid Västgöta-Tidningar AB har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om dessa hade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som allmänreportrar. Vid bedömningen av fotografernas kvalifikationer har arbetsdomstolen utgått från de kvalifikationskrav för arbetena som allmänreportrar som gällde vid den tidpunkt då fotograferna sades upp från sina anställningar och omplaceringsfrågan aktualiserades.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 94

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Västgöta-Tidningar Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :