: : : : :

Arbetsdomstolens domarVasakronan Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Vasakronan Aktiebolag
Aktiv som part 1996 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Östersunds tingsrätt

Underinstans : Östersunds tingsrätt

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Vasakronan Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 12 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a. ett antal bolag. Ett av bolagen träffade före verksamhetens övergång, och innan byggnadsstyrelsens personal sagts upp, en överenskommelse med en central facklig organisation om bemanningen i den verksamhet som skulle övergå till bolaget. Arbetsdomstolen finner överenskommelsen utgöra en enligt anställningsskyddslagen tillåten avvikelse från bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 12

Lagrum : 2 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.R. & Vasakronan Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :