: : : : :

Arbetsdomstolens domarUnited European Car Carriers (U.K.) Ltd

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

United European Car Carriers (U.K.) Ltd
Aktiv som part 1993 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med United European Car Carriers (U.K.) Ltd som part sedan 1993 ( 1 st. )

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 28 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Det franskregistrerade motorfartyget Estoril har utsatts för stridsåtgärder från Svenska Sjöfolksförbundets och Svenska Transportarbetareförbundets sida medan fartyget legat i Wallhamn för lossning av japanska importbilar. Vid interimistisk prövning huruvida stridsåtgärderna är olovliga finner arbetsdomstolen att åtgärderna inte är otillåtna enligt 42 § första stycket medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 28

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Carline S.A. & Svenska Sjöfolksförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet & United European Car Carriers (Norway) A/S & United European Car Carriers (U.K.) Ltd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Christer Måhl, Torkel Unge (särskilt yttrande), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :