: :

Offentliga anställningsförfaranden i hemlighet?

När regeringen ska anställa chefer för förvaltningsmyndigheter gäller sträng sekretess för identiteten hos intresserade sökande. Sådan sekretess gäller inte när myndigheter eller kommunala företag ska anställa chefer och liknande, utan namnen på kandidaterna är offentliga. Det är dock inte ovanligt att arbetsgivaren på olika sätt försöker hindra insyn i vilka kandidater som finns. På senare tid har det kommit ett par intressanta avgöranden om detta, ett uttalande av JO och en brottmålsdom om tjänstefel. Det skriver jag om i Blendow Lexnova för maj 2014 som kommer ut senare under månaden.

Sören Öman skriver regelbundet expertkommentarer i Blendow Lexnova om arbetsrätt och offentlig rätt. Det här är expertkommentar nummer 40 sedan 2008. De flesta expertkommentarer finns att läsa här:
» Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova

» Blendow Lexnova

_____

» Expertkommentaren har nu kommit ut i Blendow Lexnova

Dela :