: : :

Medverkande i utredning : Ylva Svensson

Sök kontaktuppgifter till Ylva Svensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ylva Svensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ylva Svensson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet (N 2007:02) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet (N 2007:02)


Beteckning : N 2007:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-11
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-02-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:10 och 2008:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Söder, Lennart, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Adsten, Monika, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Andersson, Lars, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Ankner, Stig-Arne, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Boström, Leif, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Galant, Björn, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Heldemar, Anders, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Husblad, Roger, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Jacobsson, Jan-Åke, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Larsson, Åke, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Malmkvist, Maria, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Niklasson, Staffan, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Norgren, Elisabet, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Richert, Anders, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Svensson, Ylva, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Söderberg, Christer, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Sekreterare : Atterwall, Annika, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-02-29
Sekreterare : Centeno López, Eva, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Persson, Susann, fr.o.m. 2007-03-26 t.o.m. 2008-02-29

Rapporter

SOU 2008:13Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:13 Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Energinätsutredningen (M 2006:03) [ Avslutad 2009 ] [ Sakkunnig ]

Energinätsutredningen (M 2006:03)


Beteckning : M 2006:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-10
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-03-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:39, dir. 2007:27, 2007:86, dir. 2008:54 och dir. 2009:23
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kjellman, Sten, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Eriksson, Catarina, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2006-08-24
Sakkunnig : Israelsson, Karin, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-02-27
Sakkunnig : Heldt, Iris, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Kollessar, Rémy, fr.o.m. 2007-12-12 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Lindholm, Andreas, fr.o.m. 2007-12-12 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Lindström, Eva, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-11-21
Sakkunnig : Morén, Göran, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-12-31
Sakkunnig : Möller, Mikael, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Persson, Bertil, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Richert, Anders, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Rosenberg, Camilla, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-10
Sakkunnig : Röske, Maria, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2009-05-08
Sakkunnig : Sjökvist, Karin, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-02-27
Sakkunnig : Svensson, Ylva, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-10
Sakkunnig : Sävström, Ulf, fr.o.m. 2006-08-25 t.o.m. 2007-12-10
Sakkunnig : Törnqvist, Caroline, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Husblad, Roger, fr.o.m. 2007-12-12 t.o.m. 2009-05-08
Expert : Liljegren, Ronald, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2009-05-08
Expert : Lindström, Joakim, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-02-27
Expert : Rutberg, Bo, fr.o.m. 2008-01-25 t.o.m. 2009-05-08
Expert : Åkesson, Hans, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-05-08
Huvudsekreterare : Lundgren, Jan-Olof, fr.o.m. 2008-02-15 t.o.m. 2009-05-22
Sekreterare : Bengtsson, Martin, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2009-05-08
Sekreterare : Leander, Åsa Camilla, fr.o.m. 2006-08-01 t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Olander, Hans, fr.o.m. 2007-09-04 t.o.m. 2009-05-08
Sekreterare : Steen, Mattias, fr.o.m. 2006-08-01 t.o.m. 2008-01-14

Rapporter

SOU 2007:99Förhandsprövning av nättariffer m.m.
SOU 2009:2Nya nät för förnybar el
SOU 2009:48Konsessioner för el- och gasnät
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:99 Förhandsprövning av nättariffer m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:2 Nya nät för förnybar el [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:48 Koncessioner för el- och gasnät [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar (M 2005:04) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar (M 2005:04)


Beteckning : M 2005:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-03
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:116, dir. 2007:18 och dir. 2007:73
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Koch, Michaël, fr.o.m. 2005-10-20
Expert : Blomquist, Peter, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Hedman, Eva, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Julius, Håkan, fr.o.m. 2007-05-21
Expert : Lind, Hans, fr.o.m. 2007-03-01
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Lundholm, Gunilla, fr.o.m. 2005-12-10 t.o.m. 2006-03-31
Expert : Matz, Henrik, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Ode, Johanna, fr.o.m. 2005-12-10 t.o.m. 2007-10-31
Expert : Svensson, K A Stefan, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Svensson, Ylva, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Wahlberg, Katarina, fr.o.m. 2007-02-26
Eriksson, Per-Åke, fr.o.m. 2007-11-06
Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2007-11-06
Nyström, P-G, fr.o.m. 2007-11-06
Sekreterare : Ahlström, Ulf, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-05-11
Sekreterare : Nilsson, Martin, fr.o.m. 2006-10-01 t.o.m. 2008-03-31

Rapporter

SOU 2008:38EU, allmännyttan och hyrorna – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman