Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Torsten Jakobsson

Sök kontaktuppgifter till Torsten Jakobsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Torsten Jakobsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Torsten Jakobsson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05) [ Avslutad 2020 ] [ Expert ]
Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:94
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2020.
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Wallinder, rådman, fr.o.m. 2018-09-03
Expert : Helena Elofsson, djurskyddssamordnare, fr.o.m. 2018-10-01
Expert : Victor Hensjö, rättssakkunnige, fr.o.m. 2019-04-29
Expert : Torsten Jacobsson, länsveterinär, fr.o.m. 2018-10-01
Expert : Eva Kalling Lundberg, kansliråd, fr.o.m. 2018-10-01
Expert : Linda Mohlin, kansliråd, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-04-28
Expert : Pehr Ola Pehrsson, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2018-10-01
Expert : Lisen Sjöling, ämnesråd, fr.o.m. 2018-10-01
Expert : Mikael Åslund, inspektör, fr.o.m. 2018-10-01
Sekreterare : Sara Vinnefors, hovrättsassessor, fr.o.m. 2018-09-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:94 Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:7 Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2003:03) om inrättande av en ny djurskyddsmyndighet [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]
Utredningen (Jo 2003:03) om inrättande av en ny djurskyddsmyndighet
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:72
Utredningen har avgett slutrapport 2003-12-19 (dnr Jo2003/2912). Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Matz Hammarström, fr.o.m. 2003-06-05
Expert : Torsten Jakobsson, länsveterinär, fr.o.m. 2003-09-15
Bo Algers, Sveriges lantbruksuniversitet, fr.o.m. 2003-08-11
Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärförbund, fr.o.m. 2003-08-11
Karina Burlin, Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund, fr.o.m. 2003-08-11
Staffan Jakobsson, Centrala försöksdjursnämnden, fr.o.m. 2003-08-11
Linda Keeling, Sveriges lantbruksuniversitet, fr.o.m. 2003-08-11
Ingrid Mossberg, Jordbruksdepartementet, fr.o.m. 2003-08-11
Maria Nyström, Statens jordbruksverk, fr.o.m. 2003-08-11
Roger Pettersson, Förbundet Djurens Rätt, fr.o.m. 2003-08-11
Andreas Rydbo, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-10-09
Gunnela Ståhle, Lantbrukarsnas Riksförbund, fr.o.m. 2003-08-11
Sekreterare : Hans Andersson, departementsråd, fr.o.m. 2003-08-11
Bitr. sekreterare : Anders Mårtensson, fr.o.m. 2003-08-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Hundansvarsutredningen (Jo 2002:02) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Hundansvarsutredningen (Jo 2002:02)


Beteckning : Jo 2002:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-09
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:18 och dir. 2003:25
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Starrin, Karin, fr.o.m. 2002-02-14
Expert : Carlsson, Anna, fr.o.m. 2002-05-28
Expert : Jakobsson, Torsten, fr.o.m. 2002-05-28
Expert : Löfroth, Kerstin, fr.o.m. 2002-05-28
Sekreterare : Arvelius, Per, fr.o.m. 2002-03-25 t.o.m. 2003-06-17
Ek, Birgitta, fr.o.m. 2002-05-13
Hedhammar, Åke, fr.o.m. 2002-05-13
Johannesson, Ingvar, fr.o.m. 2002-05-13
Karlsand, Lars, fr.o.m. 2002-05-13
Oskarson, Ionie, fr.o.m. 2002-05-13
Uddman, Ulf, fr.o.m. 2002-05-13

Rapporter

SOU 2003:46Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:46 Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman