Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Tom Heyman På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Tom Heyman på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Tom Heyman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Tom Heyman medverkat i ( 3 st. ):

Sjöfartspolitiska utredningen (K 1994:09) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Sjöfartspolitiska utredningen (K 1994:09)
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:132.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:112 Svensk sjöfart - Näring för framtiden jämte bilagor. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gunnel Färm, generaldirektör
Ledamot : Lisbet Calner, led. av riksdagen /s
Ledamot : Monica Green, led. av riksdagen /s
Ledamot : Stephan Gyllenhammar, styrman/marinbiolog
Ledamot : Jonny Gylling, systemman
Ledamot : Tom Heyman, led. av riksdagen /m
Ledamot : Kjell Marténg, elinstallatör
Ledamot : Gudrun Norberg, f.d. led. av riksdagen
Ledamot : Håkan Strömberg, led. av riksdagen /s
Ledamot : Rune Thorén, f.d. led. av riksdagen
Expert : Åke Andersson, ekonomidirektör
Expert : Catarina Barketorp, hovrättsassessor
Expert : Helen Källberg, departementssekreterare
Expert : Anita Saldén, kammarrättsassessor
Expert : Alf Stenqvist, departementssekreterare
Sekreterare : Claes Unge, departementssekreterare
Sekreterare : Lars Vieweg, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:132 En långsiktig sjöfartspolitik

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:112 Svensk sjöfarts – näring för framtiden [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (K 1993:07) om färjetrafiken till och från Gotland [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (K 1993:07) om färjetrafiken till och från Gotland
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:69.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:42 Framtidsanpassad Gotlandstrafik. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sven-Gösta Signell, f.d. led. av riksdagen
Ledamot : Hugo Bergdahl, f.d. led. av riksdagen
Ledamot : Eric Carlsson, f.d. ordförande kommunstyrelse
Ledamot : Tom Heyman, led. av riksdagen /m
Ledamot : Bo-Göran Johansson, lärare
Ledamot : Eva Johansson, led. av riksdagen /s
Ledamot : Folke Jonsson, f.d. kommunalråd
Ledamot : Jarl Lander, led. av riksdagen /s
Ledamot : Jan Lundgren, kommunalråd
Ledamot : Yvonne Sandberg-Fries, led. av riksdagen /s
Ledamot : Rolf Tufvesson, f.d. planeringschef
Sakkunnig : Åke Andersson, ekonomidirektör
Sakkunnig : Björg Nordenankar, kommunikationsdirektör
Expert : Göran Nyström, föredragande
Sekreterare : Birgitta von, kammarrättsassessor
Kjell-Åke Rönnberg, civilingenjör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:69 Färjetrafiken till och från Gotland

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:42 Framtidsanpassad Gotlandstrafik [ pdf |Paragraftecken ]
Miljöskyddskommittén (ME 1989:04) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]
Miljöskyddskommittén (ME 1989:04)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1989:32 och dir 1991:54.
Utredningen har avgett :
SOU 1991:04 Miljölagstiftningen i framtiden,
SOU 1991:05 Sekretariatets kartläggning och analys samt huvudbetänkandet (SOU Miljöbalk och delbetänkandet (SOU 1993:66 Lag om införande av miljöbalken.
SOU 1994:96 Följdlagstiftning till miljöbalken Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Staffan Vängby, justitieråd, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Erling Bager, led. av riksdagen /fp, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Lennart Daléus, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Dan Ericsson, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Lennart Fremling, led. av riksdagen /fp, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Tom Heyman, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Inga-Britt Johansson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Anne-Sofie Mårtensson, fil. dr, t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Per Olding, hovrättsråd, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Magnus Persson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Ulla Pettersson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Ivar Virgin, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Christer Windén, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Allert Alverborg, direktör, t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Stig Gustafsson, chefsjurist, t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Guldner Hornsved, förbundsjurist, t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Sven Nyberg, ombudsman, t.o.m. 1994-06-06
Expert : Sven-Erik Alhem, chefsåklagare, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Gunnar Björne, regeringsråd, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Mona Blomdin, departementssekreterare, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Bengt Bucht, planeringsdirektör, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Carl-Johan Engström, avdelningschef, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Göran Gustavsson, departementssekreterare, t.o.m. 1994-03-15
Expert : Cecilia Hellner, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-03-16 t.o.m. 1994-08-31
Expert : Hans Karlbom, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Roy Ottosson, f.d. led av riksdagen, t.o.m. 1994-06-06
Expert : Thomas Rahmn, överingenjör, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Stefan Rubenson, rättssakkunnig, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Anders Turesson, naturvårdssekreterare, t.o.m. 1994-06-06
Expert : Claes Tjäder, departementsråd, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Eva Wagner, hovrättsråd, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Fredrik Wersäll, departementsråd, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Kitty Victor, enhetschef, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Kristina Widgren, bitr. chefsjurist, t.o.m. 1994-08-31
Expert : Rutger Öijerholm, förste länsassessor, t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Nils-Erik Andersson, rådman, t.o.m. 1994-09-30
Sekreterare : Susanne Hård, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-08-07
Ingela Lambert, t.o.m. 1994-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman