: : :

Medverkande i utredning : Tina Ekedahl Küchen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Tina Ekedahl Küchen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Tina Ekedahl Küchen medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen (N 2005:01) Organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik m.m. [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (N 2005:01) Organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik m.m.


Beteckning : N 2005:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:177 och dir. 2005:112
Lokal : Karlavägen, Garnisonen, STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Högdahl, Lars, fr.o.m. 2005-01-18 t.o.m. 2006-01-16
Sekreterare : Ekedahl Küchen, Tina, fr.o.m. 2005-03-16 t.o.m. 2006-01-31
Sekreterare : Noreland, Lena, fr.o.m. 2005-01-18 t.o.m. 2006-01-31

Rapporter

SOU 2005:93Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi – en samlad förvaltning med politisk styrning – delbetänkande
SOU 2006:Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet – slutbetänkande
SOU 2006:4Svenska partnerskap – översikt
SOU 2006:5Organisering av regional tillväxtpolitik – balansera utveckling och förvaltning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2004:177
Dir. 2005:112
Lokaliseringsutredningen (N 2004:15) [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]
Lokaliseringsutredningen (N 2004:15)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-09-23
Direktiv för regeringsbeslut 2004-09-23 N/2004/7123/RUT
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Bergqvist, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-03-11
Expert : Ulrika Barklund Larsson, departementsråd, fr.o.m. 2004-09-24 t.o.m. 2005-01-16
Expert : Jonas Hammarlund, fr.o.m. 2004-11-23 t.o.m. 2005-03-15
Sekreterare : Tina Ekedahl Küchen, fr.o.m. 2004-10-09 t.o.m. 2005-03-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Tillväxtdelegationen (N 2002:02) [ Avslutad 2004 ] [ Sekreterare/Projektledare ]

Tillväxtdelegationen (N 2002:02)


Beteckning : N 2002:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-11
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-01-31
Direktiv för delegationen, se dir. 2002:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Högdahl, Lars, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Johansson, Birgitta, fr.o.m. 2003-07-07
Ledamot : Ryttar, Bengt-Ola, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Ullenius, Christina, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-07-06
Sekreterare/Projektledare : Carlstein, Martin, fr.o.m. 2002-03-18 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare/Projektledare : Ekedahl Küchen, Tina, fr.o.m. 2002-03-01
Sekreterare/Projektledare : Noreland, Lena, fr.o.m. 2002-03-12 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare/Projektledare : Oremark, Kerstin, fr.o.m. 2002-03-18 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Jansson, Benny, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Suup-Wallin, Anna, fr.o.m. 2002-03-19 t.o.m. 2004-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:16
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:126 Vänd på kuttingen! – Tillväxt och utveckling i ett nytt perspektiv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman