Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Thomas Pettersson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Thomas Pettersson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Thomas Pettersson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Thomas Pettersson medverkat i ( 8 st. ):

Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) [ Avslutad 2020 ] [ Sekreterare ]
Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-07-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:43
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott
Medverkande :
Särskild utredare : Petra Lundh, riksåklagare, fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Ulf Bergquist, advokat, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Jenny Edin, kommissarie, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Cecilia Eneman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Mariet Ghadimi, doktorand, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Tord Josefson, expert och ämnesansvarig i juridik, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Axel Peterson, chefsrådman, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Devin Rexvid, universitetslektor, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Nina Törnqvist, utredare, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Expert : Jessica Wenna, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07
Sekreterare : Thomas Pettersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2019:43 Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15) [ Avslutad 2018 ] [ Sekreterare ]
Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2018
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga
Medverkande :
Särskild utredare : Petra Lundh, lagman, fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Kerstin Dejemyr, polisinspektör, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Jenny Engvall, kansliråd, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Karin Ellingsen, verksjurist, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Per-Henrik Hedbrant, verksjurist, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Bengt Ivarsssen, advokat, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Peter Vice Lundkvist, överåklagare, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Jonas Rydström, kansliråd, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Karin Sandahl, hovrättsråd, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : David Shannon, enhetschef, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Magnus Ulväng, professor, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Margita Åhsberg, chefsrådman, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Sekreterare : Thomas Pettersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2017-12-15 t.o.m. 2019-01-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:122 Skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Domarrekryteringsutredningen (Ju 2016:20) [ Avslutad 2017 ] [ Sekreterare ]
Domarrekryteringstredningen (Ju 2016:20)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-10-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:89
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare
Medverkande :
Särskild utredare : Gudrun Antemar, lagman, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Monica Dahlbom, kammarrättspresident, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Torbjörn Eklund, utredare, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Mikael Forsgren, chefsrådman, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Ulla Gustavsson, departementsråd, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Martin Holmgren, generaldirektör, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Jenny Kvarnholt, ämnesråd, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Nicklas Lagrell, utbildningschef, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Helene Lövung, kanslichef, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Fredrik Norburg, advokat, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Sekreterare : Thomas Pettersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:89 Rekryteringen av ordinarie domare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken (S 2005:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken(S 2005:B)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-04-21
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken - delrapport
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken - slutrapport
Medverkande :
Ordförande : Tarja Birkoff, kansliråd, fr.o.m. 2006-02-08
Ordförande : Carin Socialdepartementet Jahn, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-02-07
Ledamot : Inger Barnombudsmannen Andersson-Kagios, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Inger Ungdomsstyrelsen Ashing, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Tarja Socialdepartementet Birkoff, fr.o.m. 2006-02-08
Ledamot : Carin Statens Bokedahl, folkhälsoinstitut, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-09-07
Ledamot : Per Utbildnings- Båvner, och kulturdepartementet, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Maria Utbildnings- Caryll, och kulturdepartementet, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-09-07
Ledamot : Abigail Justitiedepartementet Choate, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-10-26
Ledamot : Bengt Socialdepartementet Eklind, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Arne Fors, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-02-06
Ledamot : Annika Skolverket Haglund, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-04-27
Ledamot : Gigi Sveriges Kommuner Isaksson, och Landsting, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Bettina Finansdepartementet Kashefi, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Kenneth Barnombudsmannen Ljung, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Åsa SCB Nordström, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Kjell Nyman, departementsråd, fr.o.m. 2006-10-26
Ledamot : Madeleine Nyman, undervisningsråd, fr.o.m. 2006-04-28
Ledamot : Abukar Finansdepartementet Omarsson, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-02-07
Ledamot : Thomas Finansdepartementet Pettersson, fr.o.m. 2006-02-08 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Katarina Rickardson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-26
Ledamot : Thomas Sveriges Kommuner Rostock, och Landsting, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Ingrid Sjöberg, utredare, fr.o.m. 2006-10-26
Ledamot : Daniel Justitiedepartementet Sjölund, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-04-27
Ledamot : Annika Socialstyrelsen Öquist, fr.o.m. 2005-05-25
Sekreterare : Håkan Socialdepartementet Nyman, fr.o.m. 2005-05-25
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2  Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp med uppdrag att beskriva och analysera situationen för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer (S 2003:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2004 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppdrag att beskriva och analysera situationen förbarn som lever i ekonomiskt utsatta familjer (S 2003:A)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-18
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn
Medverkande :
Ordförande : Ilija Batljan, departementsråd, fr.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Ursula Armbruster, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Anna Gralberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Carin Jahn, ämnesråd, fr.o.m. 2004-02-29
Ledamot : Eva-Lotta Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2004-02-28
Ledamot : Karin Nilsson Kelly, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Thomas Pettersson, kansliråd, fr.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Kristina Reinholdsson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-09-01
Ledamot : Åsa Sohlman, departementsråd, fr.o.m. 2003-09-01
Håkan Nyman, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-09-01
Anita Lönnerheden, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Familjeutredningen (S 2000:02) [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]
Familjeutredningen (S 2000:02)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-02-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:24 Ur fattigdomsfällan
Medverkande :
Särskild utredare : Gabriel Romanus, f.d. verkst. direktör, fr.o.m. 2000-02-24
Expert : Jan Almqvist, enhetschef, fr.o.m. 2000-05-02
Expert : Karin Mossler, chefsekonom, fr.o.m. 2000-05-02
Expert : Kristina Olofsson, kansliråd, fr.o.m. 2000-05-02
Expert : Margareta Orrell, kansliråd, fr.o.m. 2000-05-02
Expert : Ann-Mari Rydell, enhetschef, fr.o.m. 2000-05-02
Expert : Karin Stillerud, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-02
Expert : Hans Svensson, f.d. statssekreterare, fr.o.m. 2000-05-26
Sekreterare : Jan Boström, pol.mag., fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2001-03-25
Sekreterare : Thomas Pettersson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-13 t.o.m. 2001-02-28
Sekreterare : Maj-Britt Thårlin Grufberg, departementsråd, fr.o.m. 2000-04-13 t.o.m. 2001-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:16 Översyn av ekonomiska familjestöd

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:24 Ur fattigdomsfällan [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om översyn av inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer m.m. (S 1997:25) [ Avslutad 1999 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om översyn av inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer m.m. (S 1997:25)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:150.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:52 Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer.
Medverkande :
Särskild utredare : Gustav Jönsson, f.d. överdirektör, fr.o.m. 1998-01-15
Sakkunnig : Gudrun Ehnsson, sakkunnig, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Elisabeth Lane, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Maria Norberg, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-11-27
Sakkunnig : Stefan Oscarson, kansliråd, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Ulf Rehnberg, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Joakim Sonnegård, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Einar Edwardsson, f.d. byråchef, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Joakim Kellner, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Gunborg Strömblad, förbundsledamot, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Bo Torpare, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Stig-Åke Petersson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-03-16 t.o.m. 1999-05-31
Sekreterare : Thomas Pettersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:52 Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (N 1997:02) om utvidgat regionalpolitiskt transportbidrag [ Avslutad 1997 ]
Utredningen (N 1997:02) om utvidgat regionalpolitiskt transportbidrag
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1997:40.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:94 Konkurrensneutralt transportbidrag Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Georg Andersson, landshövding, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1997-05-31
Sekreterare : Lars Westin, fil.dr, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1997-05-31
Thomas Pettersson, fil.mag., fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1997-05-31
Jesper Stage, fil.kand., fr.o.m. 1997-05-04 t.o.m. 1997-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:94 Konkurrensneutralt transportbidrag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman