: : :

Medverkande i utredning : Thomas Luttropp

Sök kontaktuppgifter till Thomas Luttropp på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Thomas Luttropp

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Thomas Luttropp medverkat i ( 4 st. ):

Kommunala förnyelsekommittén (Fi 1995:02) [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]

Kommunala förnyelsekommittén (Fi 1995:02)


Beteckning : Fi 1995:02
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:151 och 1995:113.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Lönnqvist, Ulf, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Andersson, Anders, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Eriksson, Eva, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Larsson, Roland, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Lindgren, Sven, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Lönegård, Birgitta, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Reepalu, Ilmar, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Sahlberg, Pär-Axel, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Udd, Eva, fr.o.m. 1995-03-01
Ledamot : Wolf, Inger, fr.o.m. 1995-03-01
Sakkunnig : Beck-Friis, Caroline, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Furmark, Lena, fr.o.m. 1995-03-01
Sakkunnig : Häggroth, Sören, fr.o.m. 1995-03-01
Sakkunnig : Johansson, Dan, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-08-06
Sakkunnig : Jäderblom, Helena, fr.o.m. 1996-02-01
Sakkunnig : Karlberg, Peter, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 1996-02-01
Sakkunnig : Luttropp, Thomas, fr.o.m. 1995-03-01
Sakkunnig : Riberdahl, Curt, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Andersson, Rolf, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Berglund, Margareta, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1996-08-12
Expert : Björkman, Jerker, fr.o.m. 1996-08-13
Expert : Häggström, Gunnar, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Roos, Thorbjörn, fr.o.m. 1996-01-18
Expert : Zelmin-Åberg, Erna, fr.o.m. 1996-01-18
Sekreterare : Amnå, Erik, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-12-31
Larsson, Björn, fr.o.m. 1995-09-01
Montin, Stig, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-12-31

Rapporter

SOU 1996:67Medborgelig insyn i kommunala
entrepenader
SOU 1996:137Kommunalförbund och gemensam
nämnd – två former för kommunal samverkan
SOU 1996:169Förnyelsen i kommuner och landsting.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:151
Avregleringsdelegationen (N 1993:07) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Avregleringsdelegationen (N 1993:07)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:113.
Medverkande :
Ordförande : Hans Karlander, statssekreterare, t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Fredrik von, pol. sakkunnig, t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Yvonne Gustafsson, departementsråd, t.o.m. 1994-03-14
Ledamot : Anders Johansson, pol. sakkunnig, t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Tomas Keisu, departementsråd, t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Thomas Luttropp, departementsråd, t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Peter Nilsson, departementssekreterare, t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Dan Ohlsson, departementsråd, fr.o.m. 1993-11-05 t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Björn Rosén, kansliråd, t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Torsten Sandberg, planeringschef, t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Bengt Toresson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-03-15 t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Sven-Erik Wallin, departementsråd, t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Per Virdesten, rättschef, t.o.m. 1995-01-15
Ledamot : Erna Zelmin-Åberg, departementssekreterare, t.o.m. 1995-01-15
Sakkunnig : Ann-Christin Nykvist, departementsråd, t.o.m. 1994-10-06
Expert : Yngve Engström, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-10-06 t.o.m. 1995-01-15
Expert : Roger Pyddok, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1994-03-01
Sekreterare : Staffan Sandström, departementsråd, t.o.m. 1995-01-15
Herbert Silbermann, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-10-06 t.o.m. 1995-01-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:113
Kommittén (Fi 1993:24) om statsbidrag och utjämning i kommunsektorn [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Kommittén (Fi 1993:24) om statsbidrag och utjämning i kommunsektorn


Beteckning : Fi 1993:24
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:137.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Henstrand, Kjell-Åke
Ledamot : Andersson, Lorenz
Ledamot : Aronsson, Marita
Ledamot : Björkman, Siv
Ledamot : Davidsson, Stig
Ledamot : Hagberg, Lars-Ove
Ledamot : Klingvall, Maj-Inger
Ledamot : Langby, Erik
Ledamot : Staaf, Harry
Sakkunnig : Hegelund, Sven
Sakkunnig : Häggroth, Sören
Sakkunnig : Ljunggren-Lönnberg, Lil
Sakkunnig : Rudebeck, Karin
Sakkunnig : Thårlin-Grufberg, Maj-Britt
Sakkunnig : Wetterberg, Gunnar
Expert : Carlsson, Anna
Expert : Ellström, Kjell
Expert : Luttropp, Thomas
Expert : Paulsson, Ragnvald
Expert : Pettersson, Roger
Expert : Svaleryd, Uno
Expert : Tingvall, Lennart
Expert : Wallin, Sven-Erik
Sekreterare : Johansson, Niclas
Sekreterare : Rönn-Diczfalusy, Agneta
Sekreterare : Sundström, Björn
Gunnarsson, Magnus

Rapporter

SOU 1994:144Utjämning av kostnader och
intäkter i kommuner och landsting
SOU 1994:144Utjämning och kommunala incitament.
Bilaga.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:137
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:144 Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting [ pdf |Paragraftecken ]
Beredningen (S 1987:B) för utvärdering av medicinsk metodik [ Avslutad 1992 ] [ Ledamot ]
Beredningen (S_1987:B) för utvärdering av medicinsk metodik Tillkallade enligt regeringens beslut den 18 juni 1987: Ordförande: M Werkö, Lars, professor Ledamöter: K Björklund, Leni, direktör M Hesselius, Inge, överläkare M Dahlgren, Sven, professor M Edhag, Olof, överdirektör K Lamnevik, Gunilla, avdelningschef M Luttropp, Thomas, departementsråd K Petersson, Ingrid, departementsråd M Scherstén, Tore, professor Expert: K Lyckéus, Carin, departementssekreterare Kanslichef: M Jonsson, Egon, professor Lokal: Hovslagargatan 2, 4 tr.
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1992
Lokal : Hovslagargatan 2, 4 tr. Bostadress: Box 16158, 103 24 Stockholm, tel. växel 611 19 13
Medverkande :
Ordförande : Lars Werkö, professor
Ledamot : Leni Björklund, direktör
Ledamot : Inge Hesselius, överläkare
Ledamot : Sven Dahlgren, professor
Ledamot : Olof Edhag, överdirektör
Ledamot : Gunilla Lamnevik, avdelningschef
Ledamot : Thomas Luttropp, departementsråd
Ledamot : Ingrid Petersson, departementsråd
Ledamot : Tore Scherstén, professor
Expert : Carin Lyckéus, departementssekreterare
Expert : Egon Jonsson, professor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman