: : :

Medverkande i utredning : Sven Kollberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sven Kollberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sven Kollberg medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (Jo 2008:01) om framtiden för ett ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt vattenbruk [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 2008:01) om framtiden för ett ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt vattenbruk


Beteckning : Jo 2008:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-10
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:170 och dir. 2008:84
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsson, Håkan, fr.o.m. 2008-02-15
Expert : Alriksson, Agnetha, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Baummann, Per, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Elvingsson, Pontus, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Kiessling, Anders, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Kollberg, Sven, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Lindblad, Björn, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Nitzelius, Thomas, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Nordwall, Fredrik, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Nygren, Josef, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Pierrou, Ulf, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Sjökvist, Karin, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Tall, Ulla-Märta, fr.o.m. 2008-06-27
Expert : Wichart, Ulf-Peter, fr.o.m. 2008-06-27
Sekreterare : Lundh, Niclas, fr.o.m. 2008-04-16 t.o.m. 2009-03-15
Sekreterare : Nilsson, Jan, fr.o.m. 2008-04-16 t.o.m. 2009-03-15

Rapporter

SOU 2009:26Det växande vattenbrukslandet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:26 Det växande vattenbrukslandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 1992:03) om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (Jo 1992:03) om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter


Beteckning : Jo 1992:03
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-09
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:83.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm.
01

Sammansättning


Wramner, Per
Sakkunnig : Björkman, Yngve
Sakkunnig : Johansson, Reine
Sakkunnig : Kollberg, Sven
Sakkunnig : Söderberg, Thomas
Expert : Bodegård, Johan
Expert : Gustavsson, Tore
Expert : Lemne, Ann, fr.o.m. 1993-05-12
Expert : de, Stefan
Expert : Mattiasson, Roger
Expert : Pettersson, Agne
Expert : Tuvelind, Christina t.o.m. 1993-09-01
Bager, Erling
Calner, Lisbet
Larsson, Kaj
Mattisson, Roland
Persson, Carl Olov
Petersson, Sven-Olof
Zaar, Claus
Sekreterare : Strömblom, Bengt
Lehndal, Eva t.o.m. 1993-12-31

Rapporter

SOU 1992:136Svenskt fiske – nuläge och utveck-
lingsmöjligheter
SOU 1993:103Svenskt fiske.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:83
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:136 Svenskt fiske – nuläge och utvecklingsmöjligheter [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:103 Svenskt fiske [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman