Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Svante Nycander På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Svante Nycander på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Svante Nycander

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Svante Nycander medverkat i ( 2 st. ):

Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06) [ Avslutad 2004 ] [ Ledamot ]
Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-04-16
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:32, dir. 2003:24 och dir. 2003:163
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken - delbetänkande
SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar
SOU 2003:99 Ny sekretesslag
SOU 2004:75 Insyn och sekretess - i statliga företag - i internationellt samarbete
Medverkande :
Ordförande : Per Kjellsson, lagman, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Monica Green, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Kenth Högström, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Birgitta Kruse, journalist, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 1999-10-05
Ledamot : Britt-Marie Lindkvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Monica Lindow, sektionschef, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Inger Lundgren, kanslichef, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Ann Lång, jur.kand., fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Svante Nycander, f.d. chefsredaktör, fil.hed.dr., fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Inger René, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Per-Olof Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Stefan Tornberg, oppositionsråd, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Peder Bjursten, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-04-23 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Malin Bonthron, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Maria Eka, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-04-22
Expert : Tom Ekelund, advokat, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Monica Felding, rådman, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Anna Flodin, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Berndt Fredriksson, departementsråd, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Claes Gränström, överarkivarie, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Margareta Gårdmark Nylén, ämnesråd, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-09-14
Expert : Katrin Hollunger Wågnert, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-20 t.o.m. 2001-04-30
Expert : Per Hultengård, jurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Aimée Jillger, verksjurist, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Lena Klintefall Råssjö, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2001-11-11
Expert : Eva Lenberg, kansliråd, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Peder Liljeqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Alf Lindberg, journalist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Leif Lindgren, chefsjurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Ulla Lönnqvist Endre, jurist, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Stina Malmberg, språkexpert, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Cecilia Mauritzon, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2001-03-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Mats Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-15 t.o.m. 2004-02-03
Expert : Klas Reinholdsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2000-03-19
Expert : Irene Reuterfors-Mattsson, förbundsjurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Peter Seipel, professor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2003-09-28
Expert : Hans Sundström, chefsjurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Ulrika Ternby, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-02-04 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Kristina Widgren, chefsjurist, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Monica Felding, rådman, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Fredrik Forssman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-12-08 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Ulrika Geijer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-01-16 t.o.m. 2004-07-31
Sekreterare : Peder Liljeqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-09-30
Sekreterare : Cecilia Mauritzon, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-01-28
Sekreterare : Elisabet Reimers, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 2001-01-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Förvaltningspolitiska kommissionen (Fi 1995:13) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Förvaltningspolitiska kommissionen (Fi 1995:13)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:93.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst - en samlad förvaltningspolitik för staten - betänkande
SOU 1996:173 När makten gör fel - rapport
SOU 1996:180 Bättre grepp om bidragen - rapport
SOU 1997:7 Byråkratin i backspegeln - rapport
SOU 1997:9 Flexibel förvaltning - rapport
SOU 1997:15 Det svåra samspelet - rapport
SOU 1997:18 Granskning av granskning - rapport
SOU 1997:28 I demokratins tjänst - rapport
SOU 1997:33 Att lära över gränser - rapport
SOU 1997:38 Myndighet eller marknad - rapport
SOU 1997:54 Ministern och makten - rapport. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sten Wickbom, generaldirektör, fr.o.m. 1995-08-24 t.o.m. 1997-10-31
Ledamot : Barbro Anell, professor, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Britt-Marie Bystedt, konsult, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Bengt Jacobsson, professor, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Lena Marcusson, professor, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Lennart Nilsson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Svante Nycander, journalist, fr.o.m. 1995-08-24
Ledamot : Kerstin Sahlin-Andersson, ekon.dir., fr.o.m. 1995-08-24
Sekreterare : Torbjörn Larsson, universitetslektor, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Richard Murray, chefsekonom, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-04-01
Sekreterare : Kjell Svensson, departementsråd, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1997-05-01
Sekreterare : Gunnar Österberg, kansliråd, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-05-01
Peter Ehn, byrådirektör, fr.o.m. 1996-05-01
Magnus Graner, jur. kand., fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-08-31
Charlotta Haldén, journalist, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-01
Per Högström, byrådirektör, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-08-31
Helena Linde, kommunjurist, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1996-10-31
Stefan Lindström, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-12-31
Göran Sundström, förste revisor, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1997-04-01
Jenny Grede, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-05-21
Charlotta Haldén, fr.o.m. 1996-05-15 t.o.m. 1996-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman