: : :

Medverkande i utredning : Susanne Kuritzén

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Susanne Kuritzén

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Susanne Kuritzén medverkat i ( 3 st. ):

Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Sekreterare ]

Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 2007:E
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-10-18
Direktiv för
Lokal :
I propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.

Sammansättning


Ordförande : Färnsten, Martin, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Aldenberg, Elisabet, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Aldskogius, Per, fr.o.m. 2010-08-25
Ledamot : Bergerén, Gunilla, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Bohlin, Malin, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24
Ledamot : Bongiorno, Sophia, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Darin, Lars, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Elmefur, Henrik, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Falck, Monica, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Granat, Klara, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Hellewell, Annika, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Höijer, Rolf, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Lindblom, Ulrika, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Lindman, Mikael, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Litwicka, Zuzanna, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Löfstedt, Ralf, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Moberg, Henrik, fr.o.m. 2010-08-16
Ledamot : Renström, Maria, fr.o.m. 2009-02-16
Ledamot : Scharmer, Peter, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Sjöberg, Karin, fr.o.m. 2010-09-01
Ledamot : Tidström, Catrin, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Valfridsson, Martin, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Varg, Anna, fr.o.m. 2009-05-18
Ledamot : Vesterberg, Richard, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Wieslander, Karolina, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Wolfbrandt, Mikael, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Yngwe, Per-Erik, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Åkhagen, Marie, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Kuritzén, Susanne, fr.o.m. 2008-03-28

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område (S 2004:12) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstensområde (S 2004:12)


Beteckning : S 2004:12
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-06-27
Status : Avslutad 2007 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:178, dir. 2005:87, dir. 2005:93, dir. 2006:98 och dir. 2007:70
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stridsman, Kjell, fr.o.m. 2004-12-22 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Carlsson, Lennart, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Forsberg, Björn, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Hartman, Ann-Christin, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Isacsson, Gigi, fr.o.m. 2005-11-21
Expert : Jansson, Petra, fr.o.m. 2006-08-15
Expert : Kollander Fållby, Gabriella, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Kuritzén, Susanne, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Laudon, Inger, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Lindewald, Birgitta, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Pauly, Marie, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Pettersson, Gun-Mari, fr.o.m. 2005-02-15 t.o.m. 2007-04-03
Expert : Silén, Bo, fr.o.m. 2007-04-04
Expert : Tidebeck, Jan-Olof, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Uggla, Astid Nensén, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Widell, Patrik, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2005-09-18
Expert : Åkesson, Nils, fr.o.m. 2005-02-15
Huvudsekreterare : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2007-11-30
Sekreterare : Ennefors, Kenneth, fr.o.m. 2005-02-28 t.o.m. 2007-05-06
Sekreterare : Hååg, Karin, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2007-05-15
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-10-31
Sekreterare : Malmerius, Carolina, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2005-10-31

Rapporter

SOU 2006:56Ansvarsfull servering – fri från diskriminering
SOU 2006:57En bättre tillsyn av missbrukarvården
SOU 2007:82Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Alkoholkommittén (S 2001:02) [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Alkoholkommittén (S 2001:02)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-03-15
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:22 och dir. 2005:125
Kommittén har lämnat en slutrapport den 28 december 2007.Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ragnwi Marcelind, statssekreterare, fr.o.m. 2006-11-09
Ordförande : Annika Nilsson, statssekreterare, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-08
Ordförande : Ewa Persson Göransson, statssekreterare, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2005-10-31
Ledamot : Ann-Therese Albertsson, fr.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Sven Andréasson, överläkare, fr.o.m. 2003-11-01
Ledamot : Hans Antonsson, Åke sektionschef, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-13
Ledamot : Inger Ashing, enhetschef, fr.o.m. 2004-09-15
Ledamot : Mona Bergman, enhetschef, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Harald Boström, byråchef, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2005-01-19
Ledamot : Åsa Börjesson, avdelningschef, fr.o.m. 2004-04-01
Ledamot : Ylva Eklund, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Marie Ericsson, handläggare, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Thomas Erlandson, enhetschef, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör, fr.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Eva-Lotta Hedin, brottsbekämpningschef, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Björn Hibell, direktör, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Doris Högne, överdirektör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Gigi Isacsson, förbundssekreterare, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Eva Karlsson, utvecklingschef, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2002-03-31
Ledamot : Gert Knutsson, ämnesråd, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Susanne Kuritzén, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Sven Larsson, Åke utredare, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-03-31
Ledamot : Håkan Leifman, forskarassistent, fr.o.m. 2003-11-01
Ledamot : Maria Lönegård, polisintendent, fr.o.m. 2005-01-20 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Per Olov Nützmann, avdelningschef, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-02-28
Ledamot : Sven Peter Ohlsson, bitr. brottsbekämpningschef, fr.o.m. 2004-10-01
Ledamot : Ewa Persson Göransson, generaldirektör, fr.o.m. 2007-05-01
Ledamot : Gun-Marie Pettersson, planeringsdirektör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot : Lars Pettersson, överdirektör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot : Bo Silén, socialdirektör, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Ann-Marie Snäll, direktör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-02-28
Ledamot : Bengt Svenson, fr.o.m. 2006-07-01
Ledamot : Maria Åberg, planeringsdirektör, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-04-30
Ledamot : Gunnar Ågren, generaldirektör, fr.o.m. 2001-04-05
Sekreterare : Yvonne Andersson-Tenninge, fr.o.m. 2001-08-13 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Ted Bergdahl, fr.o.m. 2006-03-15 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Gunborg Brännström, fr.o.m. 2001-04-01
Sekreterare : Elisabet Flennemo, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Mona Lakso, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Lars Lewerth, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare : Charlotta Rehnman, fr.o.m. 2003-08-18 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare : Karin Rågsjö, fr.o.m. 2006-08-01
Sekreterare : Stina Röger, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-10-31
Sekreterare : Verica Stojanovic, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2004-09-30
Sekreterare : Marino Wallsten, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Håkan Wrede, fr.o.m. 2001-04-01
Bitr. sekreterare : Marino Wallsten, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2006-08-31
Assistent : Berit Lundberg, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2006-11-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2001:22
Dir. 2005:125

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman