: : :

Medverkande i utredning : Stefan Kronqvist

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Stefan Kronqvist

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Stefan Kronqvist medverkat i ( 3 st. ):

IT-förfalskningsutredningen (Ju 2005:05) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

IT-förfalskningsutredningen (Ju 2005:05)


Beteckning : Ju 2005:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-06-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:68 och dir. 2007:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Johansson, Pia, fr.o.m. 2005-06-09 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Eklund Löwinder, Anne-Marie, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Furberg, Per, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Håkansson, Patrik, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Johnssén, Gustaf, fr.o.m. 2005-10-19 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Lennerbrant, Per, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Kronqvist, Stefan, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Ramberg, Christina, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-09-20
Expert : Rudström, Chatrine, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Stålhandske, Jan, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2006-03-14
Expert : Söderström, Pontus, fr.o.m. 2006-03-15 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Veschetti Holmgren, Désirée, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-11-30
Sekreterare : Mårtensson Telde, Karin, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2006-04-17
Sekreterare : Ohlsson, Anette, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-12-31

Rapporter

SOU 2007:92Urkunden I Tiden – en straffrättslig anpassning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2005:68
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:62 Tilläggsdirektiv till IT-förfalskningsutredningen (Ju 2005:05) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:92 Urkunden i tiden – en straffrättslig anpassning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp om skydd mot informationsoperationer (AgIO) (Fö 2000:C) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp om skydd mot informationsoperationer (AgIO) (Fö 2000:C) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-06-21
Direktiv för arbetsgruppen, se regeringsbeslut den 21 juni 2000 samt den 20 december 2001.
Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete den 31 december 2002.
Medverkande :
Ordförande : Michael Mohr, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Vice ordförande : Ingvar Hellquist, Försvarsmakten, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Bengt Angerfelt, Rikspolisstyrelsen, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Ingmarie Druve Lundberg, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot : Lars-Göran Emanuelsson, Finansinspektionen, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Stefan Engdahl, Försvarsmakten, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Anders Eriksson, Försvarets forskningsanstalt, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Anders Ericson, Svenska bankföreningen, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Lars Flodin, SAF, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2000-10-01
Ledamot : Torbjörn Gustavsson, Försvarets radioanstalt, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Björn Hanby, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-02-25
Ledamot : Christer Holm, Försvarsmakten, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot : Marie Holmberg, fr.o.m. 2001-05-14 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Ulf Johansson, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2001-02-26 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Stefan Kronqvist, Rikspolisstyrelsen, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Bo Richard Lundgren, Överstyrelsen för civil beredskap, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Annika Markovic, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Jan Mårtensson, Förvaltningsavdelningen, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Katja Mårtensson, Justitiedepartementet, fr.o.m. 2002-06-06
Ledamot : Lars Nicander, Försvarshögskolan, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Leif Nylander, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-05-13
Ledamot : Istán Orci, Statskontoret, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot : Tord Pettersson, Justitiedepartementet, t.o.m. 2002-06-05
Ledamot : Fredrik Sand, Näringsdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Gunnar Skarell, Finansdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-02-25
Ledamot : Göran Stütz, Styrelsen för psykologiskt försvar, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Tommy Svensson, fr.o.m. 2000-10-02 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Lars Söderström, Justitiedepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Christina Weihe, Justitiedepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot : Åke Widerström, Post- och telestyrelsen, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot : Manuel W. Wik, Försvarets materielverk, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Pål Wrange, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Lars Nicander, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp (Fö 1997:A) om informationskrigföring [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp (Fö 1997:A) om informationskrigföring Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-12-19
Direktiv för se regeringsbeslut den 19 december 1996.
Arbetsgruppens huvuduppgifter är därmed slutförda. Regeringen har den 21 juni 2000 beslutat att arbetsgruppen ombildas fr.o.m. den 1 juli 2000 till arbetsgruppen för skydd mot informationsoperationer (AgIO)
Utredningen har avgett :
Rapport nr 1 "Åtgärder och skydd mot informationskrigföring" - 1997-08-15
Rapport nr 2 "Åtgärder och skydd mot informationskrigföring - förslag till ansvarsfördelning" - 1998-05-29
Medverkande :
Ordförande : Krister Carlsson, militärsakkunnig, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1998-08-11
Ordförande : Ingvar Hellquist, militärsakkunnig, fr.o.m. 1998-08-12 t.o.m. 2000-06-30
Ordförande : Erik-Johan Hjelm, departementsråd, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 1997-03-23
Ledamot : Bengt Angerfeldt, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-05-28 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Stig Attervåg, övererstelöjtnant, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : , Bergström, Håkan överste 1., fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Jens Bjöörn, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 1998-09-07
Ledamot : Mats Engman, överste, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 1997-09-30
Ledamot : E. Anders Eriksson, laborator, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Stefan Kronqvist, kriminalkommissarie, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Lars Nicander, forskningsledare, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Fredrik Sand, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-08 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Per Sandström, förste analytiker, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 1997-05-27
Ledamot : Göran Stütz, förste forskare, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Peter Wallström, forskningsingenjör, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 1999-10-04
Ledamot : Bertil Wennerholm, överste, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 1999-01-31
Sekreterare : Lars Nicander, forskningsledare, fr.o.m. 1997-01-27 t.o.m. 2000-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman