: : :

Medverkande i utredning : Sofia Damm På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sofia Damm

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredning som Sofia Damm medverkat i:

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14) [ Avslutad 2017 ] [ Ledamot ]

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14)


Beteckning : Ju 2016:14
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:42
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Viksten, Runar, fr.o.m. 2016-06-02
Expert : Albrechtsson, Sofia, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Bratt, Percy, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Brunius, Gustaf, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Gustafsdotter, Jeanette, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Holmlund, Jörgen, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Häggkvist, Ewamari, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Lundqvist, Johan, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Rhodin, Martin, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Ruthberg, Thomas, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Unge, Wilhelm, fr.o.m. 2016-09-05
Ledamot : Avsan, Anti, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Damm, Sofia, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Hedin, Johan, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Holmqvist, Paula, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Larsson, Nina, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Liljeholm Johansson, Tove, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Millard, Jonas, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Stålhammar, Pernilla, fr.o.m. 2017-02-16
Sekreterare : Sobilius, Marie, fr.o.m. 2016-06-02

Rapporter

SOU 2017:70Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman