: : :

Medverkande i utredning : Sören Persson

Sök kontaktuppgifter till Sören Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sören Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sören Persson medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (M 1996:03) om avrinningsområden [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Utredningen (M 1996:03) om avrinningsområden


Beteckning : M 1996:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1998-03-11
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:57.
Lokal :
0

Sammansättning


Eriksson, Eva, fr.o.m. 1996-09-17 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Askling, Ulrika, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Brandt, Maja, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Berntel, Anders, fr.o.m. 1997-01-02 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Davidsson, Per-Olov, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Fröberg, Magnus, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gipperth, Lena, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gustafsson, Arne, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gustavsson, Jan, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Holm, Helen, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-01-01
Expert : Joelsson, Arne, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Johansson, Jan, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Leghammar, Hans, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Malmvist, Yngve, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Persson, Sören, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-19
Expert : Sjölander, Lotten, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Wretblad, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Sekreterare : Larsson, Björn t.o.m. 1997-11-23
Sekreterare : Rehnlund, Björn t.o.m. 1997-11-23

Rapporter

SOU 1997:99En ny vattenadministration
Vatten är livet. Delbetänkande
SOU 1997:155Miljösamverkan i vattenvården.
Slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:57
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:99 En ny vattenadministration – Vatten är livet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:155 Miljösamverkan i vattenvården [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Jo 1994:01) om svenskt stöd enligt EG:s förordning om miljövänliga jordbruksmetoder och bevarandet av landskapet [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 1994:01) om svenskt stöd enligt EG:s förordning om miljövänliga jordbruksmetoder och bevarandet av landskapet


Beteckning : Jo 1994:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-26
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:129.
Lokal :
0

Sammansättning


Lundin, Anders, fr.o.m. 1994-01-15 t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Emilsson, Börje, fr.o.m. 1994-01-24
Sakkunnig : Juås, Birgitta, fr.o.m. 1994-01-24
Sakkunnig : Wramner, Per, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Axelsson, Svante, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Bodegård, Johan, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Einarsson, Peter, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Frisén, Rune, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Johansson, Bengt O.H., fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Lemne, Ann, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Lidén, Carl Johan, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Malmlöf, Maria, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Persson, Sören, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Uustalu, Ann, fr.o.m. 1994-01-24
Sekreterare : Wiström, Katrine, fr.o.m. 1994-01-24

Rapporter

SOU 1994:82Förstärkta miljöinsatser i jord-
bruket.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:129

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman