Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Sören Ekström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Sören Ekström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Sören Ekström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sören Ekström medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen (Jo 2003:01) om några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Jo 2003:01) om några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:45
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och fiske i lappmarker och på renbetesfjällen
SOU 2005:79 Vem får jaga och fiska? Historia, folkrätt och miljö
SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Ekström, generalsekreterare, fr.o.m. 2003-04-03
Sakkunnig : Birgitta Eilemar, departementsråd, fr.o.m. 2003-06-16
Sakkunnig : Bjarne Örnstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2003-06-16
Expert : Per-Gustav Idivuoma, förbundsordförande, fr.o.m. 2003-06-16
Expert : Håkan Jonsson, gårdsbrukare, fr.o.m. 2005-01-12
Expert : Lena Ruth Jonsson, renägare, fr.o.m. 2003-08-19
Expert : Solveig Larsson, fr.o.m. 2005-05-23
Expert : Lars-Göran Lövgren, bolagsjurist, fr.o.m. 2003-06-16
Expert : Carina Nyström, fr.o.m. 2003-11-13 t.o.m. 2005-05-22
Expert : Stefan Nyström, generalsekreterare, fr.o.m. 2003-08-19
Expert : Lotta Samuelsson, handläggare, fr.o.m. 2003-06-16
Expert : Bo Toresson, f.d. förbundsordförande, fr.o.m. 2003-06-16
Expert : Börje Waldebring, ombudsman, fr.o.m. 2003-06-16
Expert : Tomas Willebrand, programchef, fr.o.m. 2003-09-12
Sekreterare : Nina Nordengren, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-10-01
Bitr. sekreterare : Bror Saitton, fr.o.m. 2003-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén Forum för Levande historia (Ku 1999:09) [ Avslutad 2001 ] [ Ordförande ]
Kommittén Forum för Levande historia (Ku 1999:09)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-09-30
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:75.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:5 Forum för Levande historia, slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Sören Ekström, f.d. generalsekreterare, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Kristian Berg, överintendent, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Malin Berggren, ordförande, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Stéphane Bruchfeld, doktorand, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2000-11-01
Ledamot : Hedi Fried, leg.psykolog, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Anna-Karin Johansson, projektledare, fr.o.m. 1999-11-30 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Lena Posner-Körösi, representant, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Stefano Kuzhicov, romkonsulent, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Marie Rydh, lärare, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Per Thullberg, rektor, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Margareta Alin, museichef, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Eva Fried, fr.o.m. 2000-09-05 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Karin Ingemarsson, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Ingrid Lomfors, lektor, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Maria Martinsson, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2000-08-27
Expert : Christer Mattsson, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Lenke Rothman, konstnär, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Marie Rydh, fr.o.m. 2001-01-22 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Joakim von Schéele, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Cissi Storck, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Jörgen Svidén, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-13 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Christer Wadelius, generaldirektör, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare : Martin Sparr, fr.o.m. 2000-01-17 t.o.m. 2001-01-31
Bitr. sekreterare : Barbro Romilson, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2001-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:75 Forum för Levande historia

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:5 Forum för Levande historia [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (M 1998:03) om rovdjurspolitik [ Avslutad 2000 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (M 1998:03) om rovdjurspolitik
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-01-29
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:6 och dir. 1998:63.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:50 Skyddsjakt på varg (delbetänkande)
SOU 1999:146 Sammanhållen rovdjurspolitik - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Ekström, f.d. generalsekreterare, fr.o.m. 1998-02-03 t.o.m. 2000-01-31
Sakkunnig : Anders Bjärvall, fr.o.m. 1998-04-21 t.o.m. 2000-01-15
Sakkunnig : Birgitta Eilemar, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Rolf Brittas, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Tord Constenius, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Kristina Heide, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 1999-08-30
Expert : Klas Hjelm, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Per Gustav Idivuoma, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Bernt Lindqvist, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Torolf Lönnerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-14 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Lennart Nyman, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Bror Saitton, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Börje Waldebring, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Expert : Örnstedt Bjarne, fr.o.m. 1998-06-15 t.o.m. 2000-01-15
Sekreterare : Anders Ingman, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-05-01 t.o.m. 2000-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:50 Skyddsjakt på varg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:146 Rovdjursutredningen [ pdf |Paragraftecken ]
Kyrkoberedningen (C 1992:02) [ Avslutad 1994 ] [ Sakkunnig ]
Kyrkoberedningen (C 1992:02)
Departement : Civildepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1992:45.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor Skrivelse (1993-09-14) med utvärdering av systemet med tjänstebostäder för präster
SOU 1994:42 Staten och trossamfunden. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Carl Axel Petri, hovrättspresident
Ledamot : Harriet Colliander, f.d. led. av riksdagen
Ledamot : Carl Gustaf von, godsägare
Ledamot : Bertil Hansson, f.d. statsråd
Ledamot : Bengt Kindbom, förbundsordförande
Ledamot : Torgny Larsson, kyrkoherde
Ledamot : Inger Lundberg, kommundelschef
Ledamot : Carl-Eric Lundgren, f.d. förbundsdirektör
Ledamot : Eva Zetterberg, led. av riksdagen
Ledamot : Jan Erik Ågren, kontraktsprost
Ledamot : Göran Åstrand, f.d. led. av riksdagen
Sakkunnig : Per-Olov Ahrén, biskop emeritus
Sakkunnig : Sven Arnström, förbundsdirektör
Sakkunnig : Sören Ekström, generalsekreterare
Sakkunnig : Ingvar Paulsson, expeditionschef
Sakkunnig : Walter Persson, f.d. missionsföreståndare
Sakkunnig : Keith Wijkander, överantikvarie
Expert : Eskil Hinn, rådman
Sekreterare : Lars Friedner, hovrättsråd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:45 En kyrkoberedning

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:42 Staten och trossamfunden [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman