Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Rolf Skog

Sök kontaktuppgifter till Rolf Skog på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Rolf Skog

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Rolf Skog medverkat i ( 14 st. ):

Utredningen om bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18) [ Avslutad 2023 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2021-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:115
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 22 juni 2023.
Utredningen har avgett :
Promemoria 2022-12-22 Digital ingivning av årsredovisningar
Medverkande :
Särskild utredare : Johan Danelius, justitieråd, fr.o.m. 2021-12-22 t.o.m. 2023-06-30
Sakkunnig : Katarina Bilge, kansliråd, fr.o.m. 2022-02-09 t.o.m. 2022-09-12
Sakkunnig : Sofie Hilbrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-02-09
Sakkunnig : Peter Olivecrona, rättssakkunnig, fr.o.m. 2022-09-13
Sakkunnig : Rolf Skog, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Anders Ahlgren, chefsjurist, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Åsa Arffman, chefsjurist, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Mikael Carlson, rådgivningsexpert, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Marianne Forsström, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Pontus Lindström, brotts- och säkerhetshetsexpert, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Claes Norberg, redovisningsexpert, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Johan Rippe, revisor, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Johanna Sahlman, verksjurist, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Erik Sjöman, advokat, fr.o.m. 2022-02-09
Expert : Caroline Szyber, styrelseledamot tillika vice ordförande, fr.o.m. 2022-02-09
Sekreterare : Ulrika Tyrén, hovrättsråd, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-07-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2021:115

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2023:34 Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU (Ju 2019:13) [ Avslutad 2021 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU (Ju 2019:13)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-12-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:95
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Andersson, justitieråd, fr.o.m. 2019-12-05 t.o.m. 2021-03-30
Sakkunnig : Katarina Bilge, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-05-28 t.o.m. 2021-03-30
Sakkunnig : Ann-Sofie Mattsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Sakkunnig : Rolf Skog, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Sakkunnig : Anna Uppfeldt, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Åsa Arffman, chefsjurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Tomas Bern, jurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Andreas Bogseth, kammaråklagare, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2120-03-30
Expert : Lise Donovan, jurist, fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Helena Larsson, jurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2020-08-31
Expert : Jens Lidén, jurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2020-07-05
Expert : Karl Johan Nissar, jurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Sofie Rehnström, jurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Erik Sjödin, docent, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Arja Tikkakoski, verksjurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Jenny Wahlbäck, jurist, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-03-30
Expert : Anne Wigart, chefsjurist, fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30
Sekreterare : Anna Berglund, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-01-08 t.o.m. 2021-04-07
Sekreterare : Alexander Lundén, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-04-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2019:95 Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2021:18 Bolags rörlighet över gränserna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Ändrade EU-regler om aktieägares rättigheter (Ju 2017:F) [ Avslutad 2018 ]
Ändrade EU-regler om aktieägares rättigheter (Ju 2017:F)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-04-18
Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P
Uppdraget beräknas vara slutfört senast 30 maj 2018.
Medverkande :
Lars Gavelin, f.d. ämnesråd, fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2018-05-31
Rolf Skog, fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2018-05-30
Sekreterare : Karl Lorentzon, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2018-06-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Finanskriskommittén (Fi 2011:02) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]
Finanskriskommittén (Fi 2011:02)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-02-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:6, dir. 2012:81, dir. 2013:60 och dir. 2013:124
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:6 Att förebygga och hantera finansiella kriser
SOU 2014:52 Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris. Vol. 1 och 2
Medverkande :
Ordförande : Thomas Franzén, doktor i nationalekonomi, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-22
Ordförande : Lars Hörngren, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2014-07-03
Ordförande : Irma Rosenberg, fr.o.m. 2012-10-22 t.o.m. 2013-07-01
Ledamot : Agneta Bäcklund, justitieråd, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2013-10-30
Ledamot : Sonja Daltung, fr.o.m. 2013-08-15
Ledamot : Lars Hörngren, chefsekonom, fr.o.m. 2011-03-01
Ledamot : Mikael Möller, fr.o.m. 2013-03-18
Ledamot : Irma Rosenberg, doktor i nationalekonomi, fr.o.m. 2011-03-01
Ledamot : Gustaf Sjöberg, docent, fr.o.m. 2011-03-01
Ledamot : Mats Walberg, fr.o.m. 2013-10-31
Expert : Niclas Alsén, fr.o.m. 2012-12-17
Expert : Daniel Barr, fr.o.m. 2011-03-01
Expert : Björn Bargholtz, fr.o.m. 2012-12-17
Expert : Aino Bunge, fr.o.m. 2011-05-16 t.o.m. 2012-12-17
Expert : Karin Hallsten, fr.o.m. 2012-08-28 t.o.m. 2014-03-25
Expert : Amina Lundqvist, fr.o.m. 2011-05-16 t.o.m. 2012-06-03
Expert : Mikael Möller, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2013-03-18
Expert : Christina Nordh Berntsson, fr.o.m. 2011-05-16
Expert : Eva-Lena Norgren, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-12-17
Expert : Frida Olin, fr.o.m. 2014-03-25
Expert : Marika Rindborg, fr.o.m. 2011-03-01
Expert : Rolf Skog, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-05-13
Expert : Per Strömberg, fr.o.m. 2011-03-01
Huvudsekreterare : Sonja Daltung, fr.o.m. 2012-01-23 t.o.m. 2013-08-15
Huvudsekreterare : Erik Lenntorp, fr.o.m. 2013-08-15 t.o.m. 2014-07-03
Sekreterare : Hans Bäckström, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2013-02-01
Sekreterare : Eva Forsell, fr.o.m. 2011-03-28 t.o.m. 2014-07-03
Sekreterare : Lovisa Hedberg, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-07-03
Sekreterare : Tobias Johansson, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Charlotta Tajthy, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-07-03
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ju 2010:G) [ Avslutad 2012 ]
Överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning avaktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ju 2010:G)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-19
Direktiv för PM, dnr 2010/3368/P
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2011.
Medverkande :
Rolf Skog, fr.o.m. 2010-04-19 t.o.m. 2012-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Uppdrag att överväga vissa frågor om aktieägares rättigheter, m.m. (Ju 2007:L) [ Avslutad 2009 ]
Uppdrag att överväga vissa frågor om aktieägares rättigheter, m.m.(Ju 2007:L)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-11-21
Direktiv för PM Ju2007/10048/P
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2008 för den del som avseraktieägares rättigheter. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1december 2008.
Medverkande :
Rolf Skog, fr.o.m. 2007-11-21 t.o.m. 2009-12-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredning av missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser (Ju 2007:C) [ Avslutad 2007 ]
Utredning av missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser (Ju 2007:C)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-01-22
Direktiv för utredningen, se PM dnr Ju2007/793/L1
Medverkande :
Rolf Skog, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2007-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 2007:15) [ Avslutad 2009 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 2007:15)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:132
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag
SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Carl Svernlöv, advokat, fr.o.m. 2007-10-05 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Kent Ivarsson, ämnesråd, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-05-13
Sakkunnig : Annica Sandberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Sakkunnig : Rolf Skog, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Sakkunnig : Louise Thorfinn, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-01-30
Expert : Roland Andersson, vice överåklagare, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Anders Berg, rättslig expert, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-02-14
Expert : Urban Engerstedt, chefsjurist, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Annika Fritsch, sakkunnig i skatte- och bolagsrätt, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Marie Holmberg-Lüning, bankjurist, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Eva Hägg, advokat, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Anna Johansson, projektledare för företagsinformation, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Per Nordström, chefsjurist, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Eva Persson, chefsjurist, fr.o.m. 2008-08-19 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Håkan Söderberg, rättslig expert, fr.o.m. 2008-02-15 t.o.m. 2009-04-15
Sekreterare : Therese Larsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2009-05-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om uppköpserbjudanden (Ju 2004:06) [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om uppköpserbjudanden (Ju 2004:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-03-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:38 och dir. 2005:50
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:58 Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Schäder, regeringsråd, fr.o.m. 2004-07-13 t.o.m. 2005-06-30
Expert : Anette Bergene, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Johan Danelius, kansliråd, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Ulf Lindgren, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Lars Milberg, chefsjurist, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Göran Nyström, advokat, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Robert Ohlsson, jur.kand., fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Eva Persson, chefsjurist, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Magdalena Petersson, kansliråd, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Pia Sodemann, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Louise Thorfinn, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Åsa Weiner, civilekonom, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Expert : Jens Wieslander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Elina Yrgård, jurist, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-06-17
Sekreterare : Rolf Skog, adj. professor, fr.o.m. 2004-07-13 t.o.m. 2005-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:58 Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Försäkringsföretagsutredningen (Fi 2003:10) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]
Försäkringsföretagsutredningen (Fi 2003:10)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-10-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:125 och dir. 2005:78
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet - delbetänkande
SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Nordström, fr.o.m. 2003-11-03 t.o.m. 2003-12-04
Särskild utredare : Åke Thimfors, fr.o.m. 2004-01-27 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Rolf Bohlin, fr.o.m. 2004-06-18 t.o.m. 2005-02-13
Expert : Ellen Bramness Arvidsson, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Lars Brolin, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Pia Gustafsson, fr.o.m. 2005-02-14 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Lotta Hardvik Cederstierna, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Charlotta Eriksson, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Expert : Thomas Flodén, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Lena Friman-Blomgren, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Expert : Tord Gransbo, fr.o.m. 2005-09-19 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Göran Hammarberg, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Lars Hörngren, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Joakim Jansson, fr.o.m. 2005-05-13 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Eva Lindberg, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Bo Lundin, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Expert : Bengt Malmgren, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Johan Molin, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Björn Nilsson, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Erik Noltorp, fr.o.m. 2004-11-23 t.o.m. 2005-09-18
Expert : Gustaf Sjöberg, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Rolf Skog, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Staffan Viotti, fr.o.m. 2004-02-02 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Svante Wihnqvist, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-12-19
Expert : Mikael Wiman, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Sekreterare : Ann-Louise Björnsson, fr.o.m. 2004-01-16 t.o.m. 2005-05-23
Sekreterare : Sonja Daltung, fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2005-05-08
Sekreterare : Lena Friman Blomgren, fr.o.m. 2004-11-23 t.o.m. 2006-05-31
Sekreterare : Magnus Lundin, fr.o.m. 2004-01-14 t.o.m. 2006-05-31
Sekreterare : Erik Utterström, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förtroendekommissionen (SB 2002:01) [ Avslutad 2004 ] [ Sekreterare ]
Förtroendekommissionen (SB 2002:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-09-05
Direktiv för kommissionen, se dir. 2002:115 och dir. 2003:115
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet - Sammanfattning
Medverkande :
Ordförande : Erik Åsbrink, f.d. finansminister, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : PO Edin, f.d. chefsekonom, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Bodil Hulgaard, regeringsråd, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-01-19
Ledamot : Marianne Nivert, f.d. koncernchef, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Bengt Rydén, f.d. börschef, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Lena Torell, professor, fr.o.m. 2004-01-20 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Rune Brandinger, fr.o.m. 2003-05-19 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Jens Wieslander, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-12-16 t.o.m. 2004-04-30
Huvudsekreterare : Per Lekvall, fr.o.m. 2003-10-13 t.o.m. 2004-05-31
Huvudsekreterare : Olle Rossander, fr.o.m. 2002-11-11 t.o.m. 2004-01-31
Sekreterare : Hans Bäckström, fr.o.m. 2004-02-09 t.o.m. 2004-04-08
Sekreterare : Rolf Skog, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Olle Stångberg, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-04-30
Sekreterare : Kristian Viidas, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2004-03-31
Bitr. sekreterare : Monika Byléhn, fr.o.m. 2002-12-09 t.o.m. 2004-04-30
Bitr. sekreterare : Peter Danielsson, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2004-04-30
Bitr. sekreterare : Björn Kristiansson, fr.o.m. 2003-12-08 t.o.m. 2004-04-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta (Ju 1997:06) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta (Ju 1997:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1997:76 och dir. 1998:28.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:136 Redovisning av aktiekapital i EURO Utredningen beräknas avsluta sitt arbete i första etappen senast den 19 december 1997 och i andra etappen den 30 november 1998.
Medverkande :
Bo Svensson, justitieråd, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Catharina Abrahamsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-05-20 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Sten Andersson, departementsråd, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Peter Broberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-05-19
Sakkunnig : Eva Carlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Peter Fredby, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Tord Gransbo, kansliråd, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-03-17
Sakkunnig : Bo Lindén, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Karin Lindgren, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-10-21
Sakkunnig : Fredrik Lundqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Bengt-Allan Mettinger, redovisningschef, fr.o.m. 1998-03-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Sylvia Schwaag, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-22 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Hovick Shahnazarian, fil.dr. departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Jan Bökmark, direktör, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-03-17
Expert : Margit Knutsson, förbundsjurist, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Birger Moström, civilekonom, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Jan Siling, bankdirektör, fr.o.m. 1998-03-18 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Rolf Skog, ekon.lic. och jur.kand., fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Sören Wallin, kanslichef, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Anna-Karin Winroth, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 1998-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Banklagskommittén (Fi 1995:09) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Banklagskommittén (Fi 1995:09)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1995-06-01
Direktiv för kommittén, se dir. 1995:86.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:106 Rapporteringsskyldighet för revisorer i finansiella företag. Delbetänkande
SOU 1998:27 Nya ledningsregler för bankaktie- bolag och försäkringsbolag. Delbetänkande.
SOU 1998:160 Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag. Delbetänkande
SOU 1999:82 Vårdslös kreditgivning samt sekretess i banker m.m. Delbetänkande
SOU 2000:66 Offentlig administration av banker i kris. Slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Gösta Gunnarsson, landshövding, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 1996-09-18
Ordförande : Sören Mannheimer, hypoteksdirektör, fr.o.m. 1996-09-19 t.o.m. 2000-07-12
Ledamot : Tormod Hermansen, konsernsjef, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 1999-06-21
Ledamot : Torgny Håstad, fr.o.m. 1999-05-11 t.o.m. 2000-07-12
Ledamot : Reidunn Laurén, kammarrättspresident, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 2000-07-12
Ledamot : Kurt Malmgren, f.d. ambassadör, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 1999-02-11
Ledamot : Sören Mannheimer, hypoteksdirektör, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 1996-09-18
Ledamot : Irma Rosenberg, chefekonom, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 2000-07-12
Ledamot : Gertrud Sigurdsen, statsråd, fr.o.m. 1996-09-25 t.o.m. 2000-07-12
Ledamot : Lars Söderqvist, advokat, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 2000-07-12
Ledamot : Annika Åhnberg, statsråd, fr.o.m. 1995-06-16 t.o.m. 1996-03-21
Sakkunnig : Morgan Abrahamsson, fr.o.m. 1997-02-11 t.o.m. 2000-07-12
Sakkunnig : Lars Hörngren, ekonomie doktor, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 2000-07-12
Sakkunnig : Gunnar Lund, fr.o.m. 1998-09-21 t.o.m. 2000-07-12
Sakkunniga : Mikael Möller, fr.o.m. 1999-03-21 t.o.m. 2000-07-12
Sakkunnig : Lars Nyberg, docent, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 2000-07-12
Sakkunnig : Hans Schedin, chefsjurist, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 2000-07-12
Sakkunnig : Staffan Viotti, t.f. professor, fr.o.m. 1996-06-07 t.o.m. 2000-07-12
Expert : Ulla Lundquist, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 2000-07-12
Expert : Mikael Mellqvist, fr.o.m. 1999-05-11 t.o.m. 2000-07-12
Expert : Magnus Petrelius, fr.o.m. 1999-05-11 t.o.m. 2000-07-12
Expert : Rolf Skog, ekonomie licentiat, fr.o.m. 1995-09-04 t.o.m. 2000-07-12
Expert : Mats Walberg, kansliråd, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 2000-07-12
Sekreterare : Gustaf Sjöberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 2000-08-30
Bitr. sekreterare : Sonja Daltung, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-08-30
Bitr. sekreterare : Peter Ekegårdh, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-21 t.o.m. 1997-06-30
Bitr. sekreterare : Agneta Frick, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1998-12-31
Bitr. sekreterare : Margareta Palmstierna, fr.o.m. 1998-03-09 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Fredrik Schalin, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-02-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08) [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]
Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1990-10-21
Direktiv för kommittén, se dir. 1990:46, dir. 1991:89, dir. 1991:98, dir. 1992:18, dir. 1994:143, dir. 1997:77 och dir. 1998:90.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:13 Bundna aktier
SOU 1992:83 Aktiebolagslagen och EG. En anpassning av den svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12.
SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation
SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital
SOU 1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag
SOU 1999:36 Likvidation av aktiebolag
SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag
Medverkande :
Ordförande : Bo Svensson, justitieråd, t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Eva Arvidsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-05-15 t.o.m. 1998-12-21
Ledamot : Lars Granberg, U led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-05-15 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Nic Grönvall, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1993-04-25
Ledamot : Rolf Kenneryd, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-03-13 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Sussi Kvart, jurist, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Carin Lundberg, led. av riksdagen /s, t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Raimo Pärssinen, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Stig Rindborg, led. av riksdagen/m, fr.o.m. 1993-04-26 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Bengt Silfverstrand, led. av riksdagen /s, t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Karin Starrin, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1997-03-12
Ledamot : Ulrika Stuart, civilekonom, t.o.m. 1997-03-03
Ledamot : Rolf Åbjörnsson, B, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Lars Bredin, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Åsa Breding, chefsjurist, t.o.m. 1997-03-03
Sakkunnig : Jan Bökmark, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Sven Ekholm, aukt. revisor, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Johan Gernandt, advokat, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Lars Hedberg, sakkunnig vid Finansinspektionen, fr.o.m. 1993-02-15 t.o.m. 1996-06-30
Sakkunnig : Per-Ola Jansson, verkst. direktör, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Hans Peter Larsson, jur.kand, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Sten Lundvall, aukt. revisor, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Ulf Magnusson, t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Lars Milberg, jur. kand., t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Hans Schedin, sakkunnig vid Finansinspektionen, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Sten Andersson, departementsråd, fr.o.m. 1993-01-20 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Hans Cappelen-Smith, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Göran Haag, departementsråd, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Christer Lefrell, kommerseråd, t.o.m. 1997-03-03
Expert : Ewa Lindbäck, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-28 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Per Erik Lindeberg, rättschef, t.o.m. 2001-01-31
Expert : Annika Lundius, rättschef, t.o.m. 1996-09-01
Expert : Ingrid Melbi, kammarrättsassessor, t.o.m. 1998-10-27
Expert : Per Nordström, chefsjurist, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Göran Schubert, kanslichef, t.o.m. 1993-02-14
Expert : Karin Wallin-Norman, chefsjurist, fr.o.m. 1998-10-30 t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare : Hans Cappelen-Smith, hovrättsassessor, t.o.m. 1997-03-03
Sekreterare : Rolf Skog, ekon.lic. och jur.kand., t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare : Per-Anders Svensson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-11-09 t.o.m. 2001-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 7 st. SOU ) :

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman