: : :

Medverkande i utredning : Pia Hellberg Lannerheim

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Pia Hellberg Lannerheim

Utredning som Pia Hellberg Lannerheim medverkat i:

Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)


Beteckning : U 2012:08
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-14
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:70 och dir. 2013:44
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Begler, Ann-Marie, fr.o.m. 2012-06-14 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Akhlaghi, Alexander, fr.o.m. 2013-05-14 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Castberg, Anna, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-05-13
Sakkunnig : Götherström, Maria, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Hermansson, Anderas, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Lundström, Karin, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-05-13
Sakkunnig : Modée, Elisabet, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Mårtenson, Henry, fr.o.m. 2013-05-14 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Schierbeck, Jan, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Sjöström, Magnus, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Stillerud, Karin, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Söderström, Kristina, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Ågren, Hanna, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Öhman, Tyri, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Bunar, Nihad, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-05-13
Expert : Bäckman, Olof, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Flyckt, Karin, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Hall, Caroline, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Hellberg Lannerheim, Pia, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Jansson, Petra, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Jutdal, Lena, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Karlberg, Therese, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Netz, Maria, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Rotter, Thomas, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Stillmark, Kristina, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Svensson, Oscar, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Vera, Rodolfo, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Expert : Östlund, Lena, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-10-15
Sekreterare : Brandström, Gabriel, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2013-10-15
Sekreterare : Franzén, Eva, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2013-10-15
Sekreterare : Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-10-15

Rapporter

SOU 2013:13Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun
SOU 2013:74Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman