Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Petter Asp På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Petter Asp på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Petter Asp

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Petter Asp medverkat i ( 16 st. ):

2020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16) [ Pågående ] [ Särskild utredare ]
2020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:66
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 december 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Petter Asp, justitieråd, fr.o.m. 2020-06-17
Expert : Gustaf Almkvist, tingsfiskal, fr.o.m. 2020-09-22
Expert : Astrid Eklund, överåklagare, fr.o.m. 2020-09-22
Expert : Solveig Forss, gruppchef, fr.o.m. 2020-09-22
Expert : Victor Hensjö, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-09-22
Expert : Jan Kyrö, advokat, fr.o.m. 2020-09-22
Expert : Klaudia Mathé, senior åklagare, fr.o.m. 2020-09-22
Expert : Mari-Ann Roos, hovrättsråd, fr.o.m. 2020-09-22
Sekreterare : Anna Hannell, rådman, fr.o.m. 2020-08-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]
Utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:28 och dir. 2017:18
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-405 18 02 (Gutrad)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:61 Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot återfall i brott
Medverkande :
Särskild utredare : Agneta Bäcklund, justitieråd, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Gunilla Berglund, rådman, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Jenny Engvall, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Erik Grevholm, verksamhetschef, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Marcus Hellsten, kammaråklagare, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Lena Hjelmtorp, rådman, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Marianne Kristiansson, professor, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Elisabeth Kullman Gunnarsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Elisabeth Lager, chefsjurist, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Henrik Olsson Lilja, advokat, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Sekreterare : Gunilla Berglund, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-18
Sekreterare : Dina Gutrad, rådman, fr.o.m. 2016-10-03 t.o.m. 2017-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:28 Villkorlig frigivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:18 Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]
2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-08-28
Direktiv för kommittén, se dir. 2014:123, dir. 2014:144 och dir. 2015:5
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
Medverkande :
Ordförande : Mari Heidenborg, lagman, fr.o.m. 2014-11-13 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Maria Andersson Willner, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Maria Arnholm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Gulan Avci, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-03-31
Ledamot : Anti Avsan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Andreas Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Kent Ekeroth, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Jonas Eklund, jurist, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Pia Hallström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Annika Hirvonen, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Ulrika Liljeberg, kommunalråd, fr.o.m. 2015-09-28 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Petter Löberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Rickard Nordin, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-09-27
Ledamot : Azadeh Rojhan Gustafsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Jonas Rydfors, politisk sekreterare, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-03-19
Ledamot : Eva-Britt Svensson, f.d. europaparlamentariker, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Sven Granath, utredare och fil. dr., fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Lars Hallberg, polismästare och chef för regionala utredningsenheten region Stockholm, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Bengt Ivarsson, advokat, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Elin Källberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Viveca Lång, ämnesråd, fr.o.m. 2015-07-01 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Marie-Louise Ollén, chefsrådman, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Elena Severin, kammaråklagare, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Annika Öster, generaldirektör, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Sekreterare : Annie Fainelli, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-05-30 t.o.m. 2016-10-05
Sekreterare : Anna Hannell, hovrättsassessor, fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m. 2016-10-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:155, dir. 2015:61, dir. 2016:46, dir. 2017:2 och dir. 2017:47
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation
SOU 2017:72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Werkström, rättschef vid Åklargarmyndigheten, fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Anna Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-07-09
Expert : Mikael Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2015-07-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Tobias Bergkvist, biträdande chefsjurist, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Mikaela Bexar, kansliråd, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Eva Bloch, kansliråd, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2016-03-17
Expert : Elin Carbell Brunner, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-07-09
Expert : Ola Engdahl, docent, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Katarina Fabian, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Petra Forslid, kansliråd, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Johan Friberg, avdelningschef, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Mattias Hållberg Leuf, enhetschef, fr.o.m. 2015-04-16 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Maria Kelt, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Tomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Marija Momcilovic, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Thomas Olsson, advokat, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Martin Rhodin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Marie Skåninger, ämnesråd, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Karolina Wieslander, jurist, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert : Pål Wrange, professor, fr.o.m. 2015-07-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert : Niklas Wågnert, hovrättsråd tillika vice ordförande, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Sekreterare : Lisa Eriksson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Camilla Gensmann, hovrättsassessor, fr.o.m. 2015-02-09 t.o.m. 2015-05-10
Sekreterare : Sara Leyde, utredningssekreterare, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-10-10
Sekreterare : Annelie Rosén, fr.o.m. 2016-06-17 t.o.m. 2017-01-31
Sekreterare : Karolina Wieslander, kansliråd, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]
Bergwallkommissionen (Ju 2013:18)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-11-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:107 och dir. 2014:138
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg, tel. 031-701 53 74 (Ahlström), 031-701 53 61 (Granlund)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:52 Rapport från Bergwallkommissionen
Medverkande :
Särskild utredare : Daniel Tarschys, professor emeritus, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Kjell Asplund, professor emeritus, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Mari Heidenborg, lagman, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Mikael Kullberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Tor Langbach, spesialrådgiver i Domstolsadministrasjonen, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Sekreterare : Cecilia Ahlström, hovrättsassessor, fr.o.m. 2013-12-15 t.o.m. 2015-07-31
Sekreterare : Carolina Granlund, hovrättsassessor, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2015-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:52 Rapport från Bergwallkommissionen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (Ju 2013:03) [ Avslutad 2014 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (Ju 2013:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:19 och dir. 2013:112
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:7 Skärpta straff för vapenbrott
SOU 2014:63 Organiserad brottslighet - förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Christina Berg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-03-14
Expert : Mikaela Bexar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Maria Edwardsson, rådman, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Anna-Karin Hansen, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Thomas Häggström, överåklagare, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Barbro Jönsson, chefsjurist, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Lars Korsell, enhetschef, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Thomas Olsson, advokat, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Sekreterare : Anna Hannell, hovrättsassessor, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2014-09-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:28 och 2012:62
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:21 Internationell straffverkställighet
Medverkande :
Särskild utredare : Karin Kussak, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14
Expert : Ashraf Ahmed, kammaråklagare, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Linda Almqvist, jurist, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Helene Bergström, kansliråd, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-11-14
Expert : Tobias Fälth, advokat, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Elisabeth Lager, chefsjurist, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Annika Lowén, rådman, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Johan Thorblad, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-11-15 t.o.m. 2013-04-04
Sekreterare : Therese Larsson Dozet, hovrättsassessor, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:21 Internationell straffverkställighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2010 års penningtvättsutredning (Ju 2010:11) [ Avslutad 2012 ] [ Särskild utredare ]
2010 års penningtvättsutredning (Ju 2010:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-08-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:80
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:2 Penningtvätt - kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud
Medverkande :
Särskild utredare : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2010-08-19 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Roland Andersson, vice överåklagare, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2013-03-14
Expert : Åsa Arffman, bankjurist, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Hans Jörgen Hanström, kammaråklagare, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Rikard Henriksson, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Ann-Britt Jansson, rådman, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Björn Malmqvist, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2011-01-10
Expert : Mira Naumanen, senior rådgivare, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Jonas Olsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Mari-Ann Roos, kansliråd, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Johan Sangborn, stf chefsjurist, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Sekreterare : Katarina Kölfors, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:80 En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Sveriges tillträde till och genomförande i svensk rätt av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (ETS 196) (Ju 2008:A) [ Avslutad 2009 ]
Sveriges tillträde till och genomförande i svensk rätt avEuroparådets konvention om förebyggande av terrorism (ETS 196)(Ju 2008:A)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-01-21
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.
Medverkande :
Petter Asp, professor, fr.o.m. 2008-01-21 t.o.m. 2009-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2009:17 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Polismetodutredningen (Ju 2008:01) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]
Polismetodutredningen (Ju 2008:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:185, dir. 2008:91, dir. 2009:61 och dir. 2010:24
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:1 En mer rättsäker inhämtning av elektronisk kommunkation i brottsbekämpningen - delbetänkande
SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder
Medverkande :
Särskild utredare : Stefan Reimer, chefsrådman, fr.o.m. 2008-01-24 t.o.m. 2010-12-31
Sakkunnig : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-03-17
Expert : Joel Brorsson, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-09-12
Expert : Ingvar Carlsson, sakkunnig, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Karin Erlingsson, kansliråd, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Sven-Olov Gustafsson, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-09-20
Expert : Lotta Hardvik Cederstierna, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2009-01-25
Expert : Irja Hed, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-08-31
Expert : Lars-Åke Johansson, chefsjurist, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Stefan Johansson, hovrättsråd, ordförande, fr.o.m. 2009-12-09 t.o.m. 2010-04-27
Expert : Katarina Johansson Welin, chefsåklagare, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Per Lagerud, ämnesråd, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Håkan Morin, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Tomas Nilsson, advokat, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Camilla Philipson Watz, verksjurist, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2009-01-25
Expert : Katarina Ringertz, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Monica Rodrigo, chefsjurist, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-05-19
Expert : Susanne Södersten, kansliråd, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Anders Thornberg, polisöverintendent, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Peter Tjäder, polismästare, fr.o.m. 2009-03-16 t.o.m. 2009-12-08
Sekreterare : Per Lagerud, ämnesråd, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2008-07-31
Sekreterare : Martin Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-03-20 t.o.m. 2010-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09) [ Avslutad 2012 ]
Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-07-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:93, dir. 2009:93, dir. 2010:88 och dir. 2011:107
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
Medverkande :
Särskild utredare : Jerry Eriksson, kammarrättslagman, fr.o.m. 2008-11-19
Expert : Lisbeth Abrahamsson, inspektör, fr.o.m. 2010-03-01
Expert : Nina Alander, jurist, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Martin Borgeke, justitieråd, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Kjell Broström, ombudsman, fr.o.m. 2011-02-01
Expert : Astrid Eklund, överåklagare, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Ellinor Englund, förbundsjurist, fr.o.m. 2011-08-01
Expert : Jan-Olof Forsén, förbundsordförande, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Christian Groth, chefsrådman, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Stig Götmar, överläkare, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Bengt Ivarsson, advokat, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Lars von Knorring, professor, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Marianne Kristiansson, docent och verksamhetschef, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Pernilla Krusberg, handläggare, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2011-07-31
Expert : Ulla Lönnqvist Endre, förbundsjurist, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2009-09-03
Expert : Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Anders Printz, enhetschef, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Per-Olof Sjöblom, förvaltningschef, fr.o.m. 2009-07-09
Expert : Marianne Sundqvist, överläkare, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Jesper Svedberg, regionchef, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Ing-Marie Wieselgren, handläggare, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Eva Eklund, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Åsa Elffors, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2009-12-31
Sakkunnig : Hans Hagelin, kansliråd, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Sara Johansson, S departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01
Sakkunnig : Inger Laudon, kansliråd, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Helena Linde, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-03-31
Sakkunnig : Göran Nilsson, ämnesråd, fr.o.m. 2009-03-12
Petter Asp, professor, fr.o.m. 2011-02-25
Nils Jareborg, professor emeritus, fr.o.m. 2011-02-25
Claes Lernestedt, universitetslektor, fr.o.m. 2011-02-25
Stefan Reimer, chefsrådman, fr.o.m. 2011-02-25
Per Ole Träskman, professor, fr.o.m. 2011-02-25
Magnus Ulväng, professor, fr.o.m. 2011-02-25
Sekreterare : Anna Billing, hovrättsassessor, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Thorbjörn Lindvall, rådman, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Ulrika Ohlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2012-04-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Straffnivåutredningen (Ju 2007:04) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Straffnivåutredningen (Ju 2007:04)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-03-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:48, dir. 2007:137 och dir. 2008:78
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:90 Straffskalan för mord - delbetänkande
SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Perklev, riksåklagare, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Jan Andersson, generaldirektör, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Peter Fitger, professor, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Petter Franke, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2007-12-11
Expert : Ghita Hadding-Wiberg, advokat, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Mari Heidenborg, chefsrådman, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Lisbeth Johansson, överåklagare, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Elisabeth Lager, chefsjurist, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Staffan Levén, hovrättslagman, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Göran Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2008-11-04
Sekreterare : Linda Palmenäs, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2008-11-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:90 Straffskalan för mord [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Bidragsbrottsutredningen (Fi 2005:04) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]
Bidragsbrottsutredningen (Fi 2005:04)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:51
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:48 Bidragsbrott
Medverkande :
Särskild utredare : Nils Rekke, fr.o.m. 2005-05-12 t.o.m. 2006-04-28
Sakkunnig : Åsa Bokström, fr.o.m. 2005-05-16 t.o.m. 2005-09-06
Sakkunnig : Peter Lundkvist, fr.o.m. 2005-05-16 t.o.m. 2006-04-28
Sakkunnig : Axel Taliercio, fr.o.m. 2005-09-08 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Roland Andersson, fr.o.m. 2005-05-31 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Petter Asp, fr.o.m. 2005-05-16 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Ingrid Boström, fr.o.m. 2005-05-16 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Håkan Hellstrand, fr.o.m. 2005-09-07 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Margaretha Holmlund, fr.o.m. 2005-05-16 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Stig Orustfjord, fr.o.m. 2005-05-16 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Helén Örnemark Hansen, fr.o.m. 2005-05-30 t.o.m. 2006-04-28
Sekreterare : Karl-Åke Persson, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2006-05-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:48 Bidragsbot [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m. [ Avslutad 2004 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m.
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-01-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:2
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:73 Reformerad konkurrensövervkaning - konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpningsdirektiv
Medverkande :
Särskild utredare : Severin Blomstrand, justitieråd, fr.o.m. 2003-01-20 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Patrik Alm, fr.o.m. 2003-09-16 t.o.m. 2004-03-01
Sakkunnig : Petter Asp, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Ulrica Dyrke, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Johanna Elmstedt, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2003-10-12
Sakkunnig : Catharina Joelsson, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Peter Lundkvist, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Staffan Sandström, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Johan Sangborn, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2003-09-15
Sakkunnig : Nils Wahl, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Ann-Charlotte Bragsjö, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-03-01
Expert : Johan Coyet, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Ylva Qvarnström, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Monica Rodrigo, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Anders Stenlund, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Per Karlsson, fr.o.m. 2003-01-18 t.o.m. 2005-05-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om rattfylleri och sjöfylleri (Ju 2003:12) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]
Utredningen om rattfylleri och sjöfylleri (Ju 2003:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-12-18
Direktiv för utredningen se, dir. 2003:174 och dir. 2005:145
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:12 Rattfylleri och sjöfylleri
SOU 2006:47 Ökade möjligheter till trafiknykerhetskontroller vid gränserna
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Persson, hovrättslagman, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Karin Engstrand, jurist, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Lotta Gustavson, chefsjurist, fr.o.m. 2004-12-16 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Tora Holst, chefsåklagare, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Margareta Lannemark Ögren, verksjurist, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Kjell Larsson, regionchef, fr.o.m. 2004-12-10 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Ove Nilsson, verksjurist, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2004-12-15
Expert : Per Nordström, stf sjösäkerhetsdirektör, fr.o.m. 2004-12-10 t.o.m. 2006-01-31
Expert : Karin Nylén, bitr. verksjurist, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-01-31
Expert : Lena Råghall, kriminalvårdsinspektör, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-01-31
Expert : Peter Scharmer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Lars Wallinder, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Dan Östman, polisinspektör, fr.o.m. 2004-12-10 t.o.m. 2006-04-30
Sekreterare : Anna-Karin Jansson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-03-01 t.o.m. 2006-04-30
Sekreterare : Eva Römbo, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2006-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:12 Rattfylleri och sjöfylleri [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:47 Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kartellbekämpningsutredningen (N 2000:05) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Kartellbekämpningstredningen (N 2000:05)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-05-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:40
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG
Utredningen beräknas slutföra sitt arbete den 15 januari 2002.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:74 Kartellbekämpning - delbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Severin Blomstrand, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Eva Agevik, t.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Staffan Sanström, t.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Nils Wahl, t.o.m. 2001-11-30
Expert : Petter Asp, t.o.m. 2001-11-30
Expert : Johan Coyet, t.o.m. 2001-11-30
Expert : Eva Lundgren, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Charlotta Riberdahl, t.o.m. 2001-02-19
Expert : Anders Stenlund, t.o.m. 2001-11-30
Expert : Jan Stockhaus, t.o.m. 2001-11-30
Sekreterare : Matz Mårtensson, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2001-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:74 Kartellbekämpning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:94 Kartellbekämpning 2 – Övriga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman