: : :

Medverkande i utredning : Peter Lagerblad

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Peter Lagerblad

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Peter Lagerblad medverkat i ( 6 st. ):

Försvarsförvaltningsutredningen (Fö 2004:07) [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]

Försvarsförvaltningsutredningen (Fö 2004:07)


Beteckning : Fö 2004:07
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-06
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:181 och dir. 2005:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lagerblad, Peter, fr.o.m. 2004-12-22
Sakkunnig : Hjalmarsson, Åke, fr.o.m. 2005-02-22
Sakkunnig : Ljöstad, Reidar, fr.o.m. 2005-02-22
Sakkunnig : Ohlsson, Dan, fr.o.m. 2005-02-22
Sakkunnig : Uggla, Astrid Nensén, fr.o.m. 2005-02-22
Expert : Broman, Mattias, fr.o.m. 2005-02-22
Expert : Haldén, Eva, fr.o.m. 2005-02-22
Expert : Svensson, Viveca, fr.o.m. 2005-02-22
Expert : Åkerman, Stina, fr.o.m. 2005-09-08
Gunnarsson, Rolf, fr.o.m. 2005-03-22
Jóhannesson, Berit, fr.o.m. 2005-03-22
Olsen, Lennart, fr.o.m. 2005-03-22
Stenmark, Rigmor, fr.o.m. 2005-03-22
Tingsgård, Tone, fr.o.m. 2005-03-22
Widman, Allan, fr.o.m. 2005-03-22
Wälivaara, Erling, fr.o.m. 2005-03-22
Sekreterare : Hedin, Ola, fr.o.m. 2005-02-01
Sekreterare : Steen, Tobias, fr.o.m. 2005-02-01

Rapporter

SOU 2005:96En effektiv förvaltning av insatsförsvaret
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2004:181
Dir. 2005:54
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:96 En effektiv förvaltning för insatsförsvaret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen (Fi 1995:E) med uppgift att behandla kommunala och regionala frågor inom Europeiska unionen [ Avslutad 2002 ] [ Ordförande ]
Arbetsgruppen (Fi 1995:E) med uppgift att behandla kommunala ochregionala frågor inom Europeiska unionen
Departement : Inrikesdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1995-08-30
Medverkande :
Ordförande : Jane Cederqvist, statssekreterare, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Ordförande : Sören Häggroth, statssekreterare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ordförande : Peter Lagerblad, statssekreterare, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Ordförande : Anitra Steen, statssekreterare, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Göran Aldskogius, överdirektör, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Jan-Olof Andersson, kansliråd, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Suzanne Askelöf, enhetschef, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Jan-Åke Björklund, förbundsdirektör, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Gunnar Blomkvist, departementsråd, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Niclas Falkendal, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Anna Flodin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Maj-Britt Grufberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Dan Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Evert Lindholm, förbundsdirektör, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Sven-Olof Petersson, ambassadör, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Mats Ringborg, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Christina Rydberg, internationell sekreterare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Monica Sundström, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Lars Öhrman, internationell sekreterare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Inger Ahlbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Förvaltningspolitiska rådet (Fi 1995:D) [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]
Förvaltningspolitiska rådet (Fi 1995:D)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1996
Medverkande :
Ordförande : Jan Nygren, statsråd, fr.o.m. 1995-06-15
Ordförande : Dan Ohlsson, statssekreterare, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Inga-Britt Ahlenius, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Agneta Dreber, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Gerd Engman, landshövding, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Sigbrit Franke, rektor, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Gösta Gunnarsson, landshövding, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Jörgen Holgersson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Peter Lagerblad, statssekreterare, fr.o.m. 1996-01-18
Ledamot : Lennart Nilsson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Maria Norrfalk, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Billy Ohlsson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Dan Ohlsson, statssekreterare, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1996-03-21
Ledamot : Ingemar Skogö, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Anitra Steen, statssekreterare, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1996-01-17
Ledamot : Jan Tånneryd, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Peder Törnvall, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Ledamot : Kerstin Wigzell, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Statssekreterargruppen för beredning och samordning av handikappfrågor inom Regeringskansliet (S 1995:F) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]
Statssekreterargruppen för beredning och samordning avhandikappfrågor inom Regeringskansliet (S 1995:F)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1995-06-15
Statssekreterargruppen har upphört genom regeringsbeslut 2001-06-14.
Medverkande :
Ordförande : Mikael Sjöberg, statssekreterare, fr.o.m. 1999-03-15
Ordförande : Ulf Westerberg, statssekreterare, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1999-03-14
Ledamot : Magdalena Andersson, planeringschef, fr.o.m. 1999-03-15
Ledamot : Staffan Bengtsson, statssekreterare, fr.o.m. 1999-03-15
Ledamot : Ingela Carlsson, planeringschef, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1999-03-14
Ledamot : Jane Cederqvist, statssekreterare, fr.o.m. 1995-06-15 t.o.m. 1999-03-14
Ledamot : Anna Ekström, statssekreterare, fr.o.m. 1999-03-15
Ledamot : Birgitta Heijer, statssekreterare, fr.o.m. 1999-03-15
Ledamot : Peter Lagerblad, statssekreterare, fr.o.m. 1996-09-01
Ledamot : Lil Ljunggren-Lönnberg, statssekreterare, fr.o.m. 1995-06-15 t.o.m. 1999-03-14
Ledamot : Måns Lönnroth, statssekreterare, fr.o.m. 1999-03-15
Ledamot : Sture Nordh, statssekreterare, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1999-03-14
Ledamot : Ann-Christin Nykvist, statssekreterare, fr.o.m. 1996-09-01
Ledamot : Magnus Persson, statssekreterare, fr.o.m. 1995-06-15 t.o.m. 1999-03-14
Sekretariat : Gunilla Ekvall, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-01
Sekretariat : Lars Lindberg, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1998-06-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 1994:02) om en ny myndighet för avveckling av statens oljelager [ Avslutad 1994 ]
Utredningen (N 1994:02) om en ny myndighet för avveckling av statens oljelager
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1994:30.
Medverkande :
Peter Lagerblad, kanslichef, fr.o.m. 1994-05-26
Expert : Ingela Blixt, direktör, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1994-06-30
Expert : Klas Tennberg, administrativ direktör, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1994-06-30
Expert : Jan Thyberg, kansliråd, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Kjell Nyman, kansliråd, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1994-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:30
Försvarsberedningen (Fö 1992:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ordförande ]

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Fö 1992:B
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1992-10-29
Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992, den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999, den 8 maj 2000 §§ 2 och 3, den 14 juni 2002 § 2, den 12 juli 2012 § 2 och den 11 juli 2013 § 1.
Lokal :
Beredningens arbete är inte tidsbegränsat.

Sammansättning


Ordförande : Danielsson, Lars, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2000-04-26
Ordförande : Enström, Karin, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2012-04-17
Ordförande : Juholt, Håkan, fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m. 2006-12-13
Ordförande : Lagerblad, Peter, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-01-14
Ordförande : Lennmarker, Göran, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-01-09
Ordförande : Rekke, Lars, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-02-28
Ordförande : von Sydow, Björn, fr.o.m. 2017-01-09
Ordförande : Widegren, Cecilia, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2016-12-27
Ledamot : Ahlin, Urban, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Arkelsten, Sofia, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Ask, Beatrice, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Björklund, Torbjörn, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Bohlin, Britt t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Bäckström, Daniel, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Carnerö, Åke, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2003-04-23
Ledamot : Danielsson, Staffan, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Enström, Karin, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Forslund, Kenneth G, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Hafström, Jonas, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Henriksson, Stig, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-12-07
Ledamot : Hökmark, Gunnar, fr.o.m. 2002-11-27 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Hultqvist, Peter, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-11
Ledamot : Jansson, Mikael, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2018-04-17
Ledamot : Jennehag, Jan, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Jóhannesson, Berit, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Johnsson Fornarve, Lotta, fr.o.m. 2017-12-08
Ledamot : Juholt, Håkan, fr.o.m. 1996-01-17 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Karlsson, Niklas, fr.o.m. 2019-02-15
Ledamot : Landerholm, Henrik, fr.o.m. 1995-02-24 t.o.m. 1998-10-31
Ledamot : Lindestam, Åsa, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2019-02-14
Ledamot : Lindgren, Else-Marie, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Nordgren Christensen, Annika, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2009-05-14
Ledamot : Oscarsson, Mikael, fr.o.m. 2012-09-14
Ledamot : Richtoff, Roger, fr.o.m. 2018-04-18
Ledamot : Rohdin, Lennart, fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Rådberg, Peter, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Schröder, Anders, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Sundell, Ola, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Svärd, Anders, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Tingsgård, Tone, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Wahlén, Gunilla, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Wallmark, Hans, fr.o.m. 2012-09-14
Ledamot : Widman, Allan, fr.o.m. 2007-01-15
Sakkunnig : Belachew, Yosef, fr.o.m. 2018-03-21
Sakkunnig : Bengtsson, Ulf, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2003-09-17
Sakkunnig : Bringle, Peter, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-13
Sakkunnig : Eneström, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-02-01
Sakkunnig : Franzén, Göran, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1999-05-17
Sakkunnig : Franzén, Göran, fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2000-06-04
Sakkunnig : Granholm, Mikael, fr.o.m. 2007-10-17 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Hagberg, Julia, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-20
Sakkunnig : Hagwall, Eva, fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Hedin, Ola, fr.o.m. 2012-10-01
Sakkunnig : Håkansson, Anna, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-10-13
Sakkunnig : Hänninger, Nils, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Koch, Michael, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2007-01-14
Sakkunnig : Kring, Claes, fr.o.m. 2003-12-10 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Lidén, Anders, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-12-12
Sakkunnig : Lindholm, Ingvar, fr.o.m. 2018-12-14
Sakkunnig : Lyrvall, Björn, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Petersson, Sven-Olof, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2002-12-17
Sakkunnig : Sandberg, Johan, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-16
Sakkunnig : Skoog, Olof, fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2007-09-02
Sakkunnig : Sohlström, Torbjörn, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Berndtson, Hans, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2005-08-16
Expert : Degerfeldt, Emma, fr.o.m. 2017-02-17 t.o.m. 2018-02-18
Expert : Ekengren, Andreas, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Elmlund, Peter, fr.o.m. 2019-02-15
Expert : Fant, Claes-Göran, fr.o.m. 2005-08-17 t.o.m. 2007-02-19
Expert : Gyllensporre, Dennis, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Hagman, Hans-Christian, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2006-05-15
Expert : Hassel, Fredrik, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-07-07
Expert : Holm, Anna-Karin, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2007-01-14
Expert : Holmberg, Marie, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-02-14
Expert : Jato, Andrés, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-09-02
Expert : Kaunitz, Carin, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Expert : Molin, Urban, fr.o.m. 2017-02-01
Expert : Moore, Michael, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Riddarström, Bo, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-12-17
Expert : Svartz, Nils, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Svärdström, Jessica, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-18
Expert : Waldemarsson, Bo, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-06-04
Expert : Wetterqvist, Fredrik, fr.o.m. 2013-09-19 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Trouvé, Niclas, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2003-09-17
Expert och redaktör : Engberg, Katarina, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 2000-06-04
Expert : Engberg, Katarina, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2004-12-12
Expert : Kihl, Johan, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-02-07
Expert : Uddenberg, Sara, fr.o.m. 2017-02-01
Expert : Werger, Svante, fr.o.m. 2017-02-01
Huvudsekreterare : Hyllander, Jan, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-10
Huvudsekreterare : Åkesson, Tommy, fr.o.m. 2012-10-11
Sekretariatet :
chef: Mohr, Michael, fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2007-01-14
Bitr. huvudsekreterare : Hedin, Ola, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Anclair, Åsa, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Asplund, Patrik, fr.o.m. 2018-02-26
Sekreterare : Bergman, Magnus, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-12-07
Sekreterare : Birath, Ulf, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Bodelius, Micaela, fr.o.m. 2017-03-13
Sekreterare : Brändström, Annika, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Cederberg, Jörgen, fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : Coyet Folke, Adrienne, fr.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : de la Gardie (tidigare Grundmark), Per, fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Druve Lundberg, Ingmarie, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2001-07-01
Sekreterare : Fagerberg, Björn, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-06-30
Sekreterare : Foghelin, Jan, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Hammarström, Ulf, fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m. 1996-09-30
Sekreterare : Hedin, Ola, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Ihrfors, Robert, fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Jarlsvik, Helen, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Johansson, Daniel, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Lagerlöf, Johan, fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Lodin, Per, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Malminen, Johannes, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2019-06-30
Sekreterare : Mohr, Michael, fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Oredsson, Maria, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Stegen, Anja, fr.o.m. 2003-05-02 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : Syrén, Håkan, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Vendil Pallin, Carolina, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-07-31
Sekreterare : Wieslander, Anna, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2003-03-22
Sekreterare : Winberg, Cecilia, fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2018-09-02
Sekreterare : Åkesson, Tommy, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Åstrand, Tor-Björn, fr.o.m. 2012-11-27 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Örnfeldt, Eino, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-09-30

Rapporter

Ds 1995:28Sverige i Europa i världen
Ds 1995:51Totalförsvarets utveckling och förnyelse
Ds 1996:51Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik
Ds 1998:9Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1999:2Förändrad omvärld – omdanat försvar
Ds 1999:55Europas säkerhet – Sveriges försvar
Ds 2001:14Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet
Ds 2001:44Ny struktur för ökad säkerhet – Nätverksförsvar och Krishantering
Ds 2003:8Säkrare grannskap- osäker värld
Ds 2003:34Vårt militära försvar – vilja och vägval
Ds 2004:30Försvar för en ny tid
Ds 2006:1En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2007:46Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys
Ds 2008:48Försvar i användning
Ds 2013:33Vägval i en globaliserad värld
Ds 2017:66Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021--2025
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman